Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Józef
Nazwisko: Zjawiński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 13-03-1956
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Eliza
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 9.02.1982 inżynier Krzysztof Zjawiński został zarejestrowany pod nr 32981 przez SB z Wydz. II KS MO jako kandydat na Tajnego Współpracownika (kTW). Celem jego pozyskania miało być: „zapewnienie dopływu informacji z terenu PHZ >Intraco< ze szczególnym uwzględnieniem operacyjnej kontroli >Solidarności<, w której kandydat działał jako sekretarz Komisji Zakładowej”. Przyczyny, dla których pozyskanie ww. nie doszło do skutku: „z kandydatem nawiązano kontakt w 1981 przy okazji rozmów operacyjnych prowadzonych z członkami KZ NSZZ >S<” w PHZ >Intraco<. Szereg rozmów, które miały charakter profilaktyczno-ostrzegawczy, prowadzono w sposób oficjalny na terenie zakładu pracy. Próba przeprowadzenia rozmowy z kandydatem na >neutralnym< gruncie dowiodła, że w/w jest niechętnie ustosunkowany do naszego resortu (…). Wykazywał wyraźną niechęć do udzielania jakichkolwiek informacji i do rozmów poza miejscem pracy”. W związku z tym dnia 26.02.1985 prowadzenie tej sprawy zakończono, a 15.04.1985 zdjęto z ewidencji z powodu "nieprzydatności operacyjnej". Materiały złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW pod sygn. 17124/I-k, a z akt wykonano mikrofilm – sygn. 17124/1. IPN BU 00328/484 (17124/I), IPN BU 001134/1267 (17124/1) mikrofilm.
.