Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Dawid Paweł
Nazwisko: Wilanowski
Miejsce urodzenia: Żyrardów
Data urodzenia: 09-01-1967
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Henryka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Z zapisów ewidencyjnych wynika, że Dawid Wilanowski został „zatrzymany w dniu 1.05.1986 przez DUSW Żoliborz na Pl. Komuny Paryskiej [w Warszawie] – wznosił wrogie okrzyki”. Sprawę przekazano do kolegium. Ww. został ukarany z art. 50 KW, karą grzywny w wysokości 50 tys. zł, oraz 20 tys. nawiązki. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta dotyczące postępowań w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez SUSW w latach 1986-1989. Z materiałów wynika, że w 1988 roku przeciwko Dawidowi Wilanowskiemu wówczas studentowi Wydziału Prawa UW, Wydział Śledczy SUSW prowadził dwa postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z „działalnością antypaństwową”. Dawid Wilanowski w dniu 15.03.1988 „rozrzucał ulotki sygnowane przez Agencję Informacyjną >Solidarności Walczącej<” . W dn. 7.10.1988 ww. uczestniczył w „zbiegowisku na pl. Dzierżyńskiego w Warszawie” i „nie opuścił zbiegowiska mimo wezwań MO”. Obie sprawy podlegały odrębnym postępowaniom prowadzonym przez Wydział Śledczy SUSW. IPN BU 0367/1 (t. 21) (SUSW III-3421), IPN BU 0367/1 (t. 440) (SUSW III-3421).
Materiały postępowania przygotowawczego przeciwko Dawidowi Wilanowskiemu. W dn. 21.03.1988 Wydział Śledczy SUSW wszczął postępowanie przeciwko drugostronnie wymienionemu, oskarżonemu o wykroczenie z art. 52 a§1 pkt 1 kw, za to że w dniu 15.03.1988 „o godz. 16.25 w Warszawie na ul. Chopina przy ambasadzie WRL rozrzucał wśród przechodniów ulotki sygnowane przez Agencję Informacyjną >Solidarności Walczącej<". W dn. 13.05.1988 Dawid Wilanowski został ukarany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Śródmieście, karą 15 tys. zł grzywny i przepadek dowodów rzeczowych. IPN BU 01326/724 (SUSW 45/88).
Materiały postępowania przygotowawczego przeciwko Dawidowi Wilanowskiemu. W dn. 20.10.1988 Wydział Śledczy SUSW wszczął postępowanie przeciwko drugostronnie wymienionemu, wówczas studentowi Wydz. Prawa UW, oskarżonemu o wykroczenie z art. 50 kw, za to że dnia 7.10.1988 w Warszawie na pl. Dzierżyńskiego, nie opuścił zbiegowiska mimo wezwań organów MO. Działając na podstawie art. 40 kw odstąpiono od kierowania wniosku o ukaranie ww. do Kolegium ds. Wykroczeń, „powiadamiając o nagannym zachowaniu władze uczelni”. IPN BU 01326/944 (SUSW 271/88).
Akta zawierają raporty SUSW w Warszawie i jednostek podległych dotyczące zatrzymań osób podejrzanych o „działalność antypaństwową” wśród nich Dawida Wilanowskiego, studenta Wydz. Prawa, przeciwko któremu prowadzono postępowania w sprawach o wykroczenie w związku z jego aktywnym uczestnictwem w „działalności antypaństwowej”. W dn. 15.03.1988 ww. „rozrzucał ulotki sygnowane przez >Solidarność Walczącą< pod ambasadą Węgierskiej Republiki Ludowej w Warszawie”. W dn. 7.10.1988 uczestniczył „w nielegalnym zbiegowisku” na pl. Dzierżyńskiego w Warszawie, i „nie opuścił go pomimo wezwań funkcjonariuszy MO”. IPN BU 2844/77.
.