Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marta
Nazwisko: Urbańska-Jaekel
Nazwisko rodowe: Urbańska
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 23-11-1947
Imię ojca: Janusz
Imię matki: Aleksandra
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 11.05.1970 Marta Urbańska (studentka UW) została na podstawie materiałów agenturalnych zarejestrowana pod nr. 5289 przez Wydział III KSMO jako figurantka Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o kryptonimie „Urania”. Charakter podejrzenia stanowiła: „działalność rewizjonistyczna w środowisku akademickim”. Powód prowadzenia: „w latach 1970-1972 była w rozpracowaniu operacyjnym Wydz. III KSMO w ramach KE nr 5289. Ww. jako studentka UW zajmowała rewizjonistyczną postawę polityczną, utrzymywała kontakty korespondencyjne, w których w sposób tendencyjny naświetlała sytuację w Polsce. Od 1971 roku przebywa na stałe w Szwecji”. Zakończono dnia 11.01.1973 z powodu wyjazdu z kraju. W dniu 22.02.1973 materiały złożono i sfilmowano w archiwum Wydz. „C” KSMO pod sygn. 2901/III, mikrofilm sygn. 2901/3. IPN BU 01286/2429 (2901/3) mikrofilm.
W lipcu 1970 Marta Urbańska na wniosek KSMO otrzymała zastrzeżenie (nr Z-I-1118/70) wyjazdów do krajów kapitalistycznych i Jugosławii, które anulowano 23.12.1972. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
W notatce służbowej z 2.11.1976 Wydziału VIII Departamentu I MSW zapisano, że Marta Urbańska: „podczas studiów na Wydz. Historii UW >Urania< utrzymywała ścisłe kontakty z osobami znanymi z rewizjonistycznej postawy politycznej (…). Miała też liczne kontakty z przebywającymi za granicą przedstawicielami tzw. >emigracji pomarcowej< (…). W korespondencji w sposób tendencyjny i obraźliwy naświetlała aktualną sytuację polityczną w kraju (…)". 3.06.1978 w notatce końcowej Wydziału XI Departamentu I odnotowano, że: „w kraju prowadziła wrogą działalność mając powiązania z tzw. >Komandosami<. Po wyjeździe do Szwecji miała powiązania z wrogimi ugrupowaniami na terenie tego kraju (…). Wg danych z 1976 Urbańska miała spełniać rolę łączniczki między KOR-em, a tymi ugrupowaniami. Nie uzyskano potwierdzenia tych informacji”. W związku z tym materiały SMW-8/868 złożono do archiwum Dep. I MSW, gdzie 22.09.1978 dokonano sfilmowania akt sprawy SMW 11/868 pod sygn. J-6572. IPN BU 01263/343/J (J-6572) mikrofilm.
19.03.1981 Marta Urbańska-Jaekel została zarejestrowana pod nr. 31192 przez Wydział II KSMO w kategorii zabezpieczenie (Zab.). W dn. 7.12.1982 sprawę przekazano do Wydziału III Departamentu V MSW celem dalszego prowadzenia. Powód: „była w operacyjnym zainteresowaniu, ze względu na fakt iż jest ona działaczem Grupy Kontaktowej Ruchów Demokratycznych w PRL z siedzibą w Sztokholmie”. 16.04.1985 materiały Wydz. III Dep. V MSW zostały złożone i sfilmowane w archiwum Wydz. II Biura „C” MSW pod sygn. 53045/II (mikrofilm sygn. 53045/2). IPN BU 0222/190 (53045/II), IPN BU 01228/248 (53045/2) mikrofilm.
.