Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Augustyn
Nazwisko: Wagner
Miejsce urodzenia: Kobyłka
Data urodzenia: 28-05-1931
Imię ojca: Czesław
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Wagner występuje w aktach operacyjnych i śledczych Wydz. III WUBP w Warszawie z lat 1949-1960 dot. grupy uczniów i innych osób oskarżonych o działalność w "nielegalnej organizacji młodzieżowej" (z art. 86 § 2 KK WP). Dnia 5.04.1949 UB z Wydz. III WUBP postanowił o zatrzymaniu Jana Wagnera (wówczas niespełna 18-letniego ucznia). Tego samego dnia ww. uczeń został przesłuchany. Zeznał, że do organizacji wstąpił w grudniu 1948. Po przesłuchaniu Jan Wagner został zwolniony. W raporcie z dnia 8.04.1949 zapisano, iż: „dn. 4.04.1949 Wydz. III WUBP zlikwidował nielegalną organizację pod krypt. >Skorpion< na terenie gimnazjum cukierniczego Wedla w W-wie. Organizacja dzieliła się na sekcje: Szturmową, Wywiadowczą, Sanitarną i Propagandową. Posiadała 2 pistolety, 1 został odebrany w lutym b.r. w czasie napadu na funkcjonariusza MO na Saskiej Kępie (…). Sporządzano ulotki antyrządowe i kolportowano je na terenie szkoły (…). Aresztowano 18 członków organizacji, w tym 16 uczniów. Akta skierowano do Rejonowej Prokuratury Wojskowej w W-wie (…)”. J. Wagner nie został objęty aktem oskarżenia, lecz został powołany jako świadek. Dnia 11.01.1960 zgromadzone materiały przekazano do archiwum jako akta kontrolno-operacyjne. IPN BU 0235/541 t. 1-5 (566/II).
Jan Wagner występuje w opracowaniu Wydz. „C” KS MO z roku 1973 zatytułowanym "Charakterystyka". W kwestionariuszu osobowym z dn. 23.05.1973 zapisano m. in.: "uczeń 3 klasy Jan Wagner ps. >Czarny< oraz >Jastrząb<, od 12.1948 na terenie W-wy był członkiem nielegalnej organizacji >Skorpiony<, zatrzymany 5.04.1949 przez WUBP W-wa. Organizacja istniała od 10.1948. Zrzeszeni w niej uczniowie gimnazjum cukierniczego przy Fabryce Wedla, zachęceni planowaną walką w obronie religii i księży, składali przysięgę. Liczyła 24 członków. Pierwszą uzewnętrznioną działalnością było wypuszczenie ulotek. Nowy dowódca podzielił ją na 3 grupy. I grupa szturmowa miała dokonywać zbrojnych napadów na funkcjonariuszy MO. II wywiadowcza miała ustalać miejsca zamieszkania funkcjonariuszy i sporządzać plany napadów. III propagandowo-sanitarna sporządzała i kolportowała ulotki. Rozpracowywał Wydz. III WUBP w W-wie od 5.04.1949 do 9.09.1949. Aresztowano 19 członków, 8 skazano wyrokami WSR w W-wie na kary od 1 roku do 10 lat więzienia. Pozostali, w tym ww., ze względu na młody wiek i znikomą szkodliwość czynu zostali uniewinnieni". IPN BU 0644/204 (1567/R).
.