Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Wojciech
Nazwisko: Wielgosz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 31-03-1951
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marek Wielgosz został zarejestrowany 21.02.1986 pod numerem 44198 przez SB z grupy III DUSW Warszawa-Żoliborz jako kandydat na tajnego współpracownika. W uzasadnieniu wytypowania podano, że „w/w na terenie Urzędu Pocztowo-Komunikacyjnego nr 86 zajmuje się zbieraniem składek na imprezy organizowane przez Parafię Św. Stanisława Kostki. Ostatnio wspólnie z (…) zakupił i założył na grobie księdza Popiełuszki wieniec z szarfą o treści >Solidarność Pracowników Warszawa 86<. W środowisku jest znany jako przeciwnik ustroju PRL. W >Solidarności< pełnił funkcję wiceprzewodniczącego”. Dnia 7.08.1989 w pkt. 9 kwestionariusza podano przyczyny, dla których pozyskanie Marka Wielgosza nie doszło do skutku: „w trakcie opracowywania kandydata ustalono, że nie posiada on dotarcia do interesujących nas osób i nie ma możliwości zdobywania informacji będących w naszym zainteresowaniu. Z tego powodu odstąpiono od dalszego opracowywania w/w”. W związku z tym "brakiem możliwości operacyjnych" dnia 9.08.1989 materiały tej sprawy złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW pod sygn. 20500/I-k, a następnie sfilmowano pod sygn. 20500/1. IPN BU 00399/99 (20500/I), IPN BU 001134/4188 (20500/1) mikrofilm.
.