Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold Kazimierz
Nazwisko: Wierzejski
Miejsce urodzenia: Brwinów
Data urodzenia: 20-02-1930
Imię ojca: Józef
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 12.07.1977 Witold Wierzejski (inżynier elektryk, wówczas st. wykładowca na Politechnice Warszawskiej) na podstawie informacji agenturalnej został zarejestrowany pod nr 17691 przez SB z Wydz. III KS MO jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS). Powód rozpoczęcia tej operacyjnej kontroli ww. wykładowcy PW – "wspieranie osób prowadzących wrogą działalność polityczną" w "dziale szkolnictwa wyższego, nauki i techniki". Dnia 17.01.1978 powyższy SOS przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Dydaktyk”. Dnia 1.07.1978 akta tego KE przekazano do Wydz. III-2 KS MO, ich zwrot do Wydz. III nastąpił 24.08.1978. Powód: „z informacji początkującej sprawę wynikało, że ww. przechowywał w swoim mieszkaniu powielacz własnej konstrukcji, który został przewieziony do Krakowa na potrzeby krakowskiego SKS-u. Istniało podejrzenie, że może wspierać osoby prowadzące negatywną działalność polityczną (…). Przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą”. W dniu 8.11.1978 prowadzenie SOS i operacyjnej kontroli Witolda Wierzejskiego zakończono. Materiały tej sprawy przekazano do archiwum Wydz. „C” KS MO, gdzie otrzymały one sygn. 5710/II, następnie je sfilmowano – sygn. 5710/2. IPN BU 0246/1277 (II-5710), IPN BU 01322/1257 (5710/2) mikrofilm.
Według zapisów dziennika archiwalnego MSW do poz. 249/II, materiały operacyjne Dep. I MSW - dotyczące Witolda Wierzejskiego - złożono w archiwum MSW w lutym 1967. Z adnotacji wynika, że Witold Wierzejski był w zainteresowaniu SB ze względu na swoje "kontakty zagraniczne". Materiały te zostały zniszczone w styczniu 1984 roku (za protokołem nr 70). Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.