Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł Walenty
Nazwisko: Ameryk
Miejsce urodzenia: Włoszczowa
Data urodzenia: 23-10-1946
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Paweł Ameryk (podówczas nauczyciel w LO we Włoszczowie) został zarejestrowany przez pion III SB RUSW Włoszczowa jako główny figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Gitarzysta” nr 24521 założonej 4.12.1984. Powód: „w okresie 3-16.12.1984 pełnił kierowniczą rolę w strajku w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowie (zawieszenie krzyży w salach lekcyjnych). Rozpracowanie zakończono 4.08.1986. Zaprzestał działalności”. Materiały pionu III SB RUSW Włoszczowa nr rej. Ki-24521 zostały złożone i sfilmowane w archiwum Wydz. „C” WUSW Kielce pod sygnaturą 7644/III. Tomy 1-3 to akta SOS krypt. "Gitarzysta" dot. strajku podjętego 3.12.1984 przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie w związku z decyzją o zdjęciu krzyży w salach lekcyjnych. Materiały sprawy włączono i złożono jako akta kontrolne śledztwa (R-37/84) w sprawie bezprawnego wtargnięcia do budynku ZSZ we Włoszczowie księży z tej parafii i odmowy opuszczenia go mimo żądań osoby uprawnionej. IPN Ki 012/309 t. 1-5 (7644/III).
Dnia 19.03.1987 zarejestrowany pod nr 27613 przez pion III SB RUSW Włoszczowa w kategorii Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Belfer”. Podejrzany był o wrogą działalność polityczną. Paweł Ameryk został objęty rozpracowaniem operacyjnym ze względu na członkostwo i działalność w NSZZ „Solidarność”, udział w strajku w ZSZ we Włoszczowej w roku 1984, kontakty z duchowieństwem, a także za krytyczne wobec władz wypowiedzi przekazywane uczniom podczas prowadzonych przez siebie lekcji. Zakończono 29.09.1989 i przekazano do archiwum Wydz. „C” WUSW Kielce, gdzie materiały otrzymały sygn. 13308/II. IPN Ki 08/129 (13308/II).
.