Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław Józef
Nazwisko: Haraziński
Miejsce urodzenia: Włoszczowa
Data urodzenia: 06-03-1948
Imię ojca: Zygmunt


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Kielcach. Sprawa przeciwko Władysławowi Harazińskiemu oskarżonemu o to, że „w dniu 17.12.1981 r. we Włoszczowie (…) jako przewodniczący Koła Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego >Solidarność< przy Dziale Sieci i Zasilania Polskich Kolei Państwowych w Kielcach (…) wbrew nakazowi zawieszenia działalności związkowej podjął tę działalność w ten sposób, że wywiesił na ścianie budynku warsztatów PKP gablotę z materiałami propagandowymi wyżej wymienionego związku zawodowego” tj. o przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym. Skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Kielcach z 15.01.1982 na karę 1 roku pozbawienia wolności. IPN Ki 92/14 (Śl II 3/81)
Akta sprawy o wykroczenie Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy we Włoszczowie przeciwko Władysławowi Harazińskiemu oskarżonemu z art. 51 p 2 i art. 61 p 1 KW o to, że w dniu 08.02.1983 we Włoszczowie nosił publicznie w klapie marynarki odznakę organizacji prawnie nieistniejącej NSZZ >Solidarność<”. Na mocy orzeczenia Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy we Włoszczowie (SA 42/83) z dn. 09.02.1983 wymierzono w/w karę 2 miesięcy pozbawienia wolności. Przebywał w Zakładzie Karnym w Pińczowie, Hrubieszowie oraz w Zamościu. IPN Ki 1/4 (II Kws 3/83)
Władysław Haraziński został zarejestrowany dn. 12.08.1985 pod nr 25581 przez pion III SB RUSW Włoszczowa jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. „Gitarzysta” (nr rej. 24521). W/w „od 3-16.12.1984 wspomagał strajk w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowie (zawieszanie krzyży w salach lekcyjnych)”. Rozpracowanie zakończono 04.08.1986 z powodu „zaprzestania działalności”. Materiały p. III SB RUSW Włoszczowa (nr rej. Ki-24521/24692) zostały złożone i sfilmowane w archiwum Wydz. „C” WUSW Kielce pod sygn. 7644/III. Tomy 1-3 stanowią akta SOS krypt. "Gitarzysta" dot. strajku podjętego w dn. 3.12.1984 przez uczniów ZSZ we Włoszczowie w związku z decyzją o zdjęciu krzyży w salach lekcyjnych. Materiały sprawy włączono i złożono jako akta kontrolne śledztwa (R-37/84) w sprawie bezprawnego wtargnięcia do budynku ZSZ we Włoszczowie księży z tej parafii i odmowy opuszczenia go mimo żądań osoby uprawnionej. IPN Ki 012/309 t. 1-5 (7644/III)
.