Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Konrad
Nazwisko: Michalski
Miejsce urodzenia: Włoszczowa
Data urodzenia: 02-07-1929
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marian Michalski od dnia 31.01.1985 był kontrolowany operacyjnie przez pion III SB RUSW Włoszczowa w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Gitarzysta” (nr rej. 24692). Ta kontrola dot. szkolnego strajku - podjętego dnia 3.12.1984 przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie w związku z decyzją władz szkolnych o zdjęciu krzyży w salach lekcyjnych. Wg zapisów SB, w okresie od 3-go do 16-go grudnia 1984 Marian Michalski „wspomagał strajk” w ZSZ we Włoszczowie i prowadził "zawieszanie krzyży w salach lekcyjnych". Rozpracowanie ww. zakończono dn. 4.08.1986 z powodu „zaprzestania działalności". Materiały te zostały złożone następnie w archiwum Wydz. „C” WUSW Kielce pod sygn. 7644/III. Materiały tej sprawy włączono następnie do akt kontrolnych śledztwa nr R-37/84 - prowadzonego w sprawie "bezprawnego wtargnięcia" i „okupowania szkoły" przez dwóch księży z lokalnej parafii. Tomy 1-3 stanowią akta SOS krypt. "Gitarzysta". IPN Ki 012/309 t. 1-3 (7644/III) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
.