Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teresa
Nazwisko: Orlikowska
Miejsce urodzenia: Włoszczowa
Data urodzenia: 17-09-1959
Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 12.08.1985 Teresa Orlikowska (nauczyciel-instruktor w Wojewódzkim Domu Kultury-Oddział Włoszczowa) została zarejestrowana pod nr 25579 przez pion III SB RUSW Włoszczowa jako figurantka Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Gitarzysta” nr 24521 założonej 4.12.1984. Powód: „w okresie 3-16.12.1984 wspomagała strajk w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowie (zawieszenie krzyży w salach lekcyjnych). Rozpracowanie zakończono 4.08.1986. Zaprzestała działalności”. Materiały grupy III SB RUSW Włoszczowa nr rej. Ki-24521 zostały złożone i sfilmowane w archiwum Wydz. „C” WUSW Kielce pod sygnaturą 7644/III. Tomy 1-3 to akta SOS krypt. "Gitarzysta" dot. strajku podjętego 3.12.1984 przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie w związku z decyzją o zdjęciu krzyży w salach lekcyjnych. Materiały sprawy włączono i złożono jako akta kontrolne śledztwa w sprawie bezprawnego wtargnięcia do budynku ZSZ we Włoszczowie księży z tej parafii i odmowy opuszczenia go mimo żądań osoby uprawnionej. IPN Ki 012/309 t. 1-5 (7644/III).
Akta kontrolne śledztwa w sprawie bezprawnego wtargnięcia do budynku ZSZ we Włoszczowie księży z tej parafii i odmowy opuszczenia go mimo żądań osoby uprawnionej. Uznanych za organizatorów strajku wikariuszy z Włoszczowy postawiono przed sądem. 11.06.1985 Sąd Rejonowy w Jędrzejowie skazał księży: M. Łabudę na rok więzienia i A. Wilczyńskiego na 10 m-cy pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata. W szyfrogramie nr 171 z 11.06.1985 podano, że: „11.06.1985 w tut. sądzie rejonowym odbyła się ponowna rozprawa. W jej trakcie przed budynkiem sądu zgromadził się tłum ok. 150 osób i pomimo wezwania dowódcy zabezpieczenia ZOMO część zgromadzonych nie reagowała na wezwania. Wobec takiej postawy osób i śpiewania pieśni religijnych rozpoczęto legitymowanie i zatrzymywanie (…)”. W dn. 12.06.1985 Rejonowe Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Jędrzejowie wobec T. Orlikowskiej orzekło: „20 tys. zł, zwolniona” oraz 150 zł kosztów postępowania z podaniem orzeczenia do zakładu pracy. IPN Ki 012/309 t. 5 (7644/III).
.