Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Rafał Stanisław
Nazwisko: Żelichowski
Miejsce urodzenia: Włoszczowa
Data urodzenia: 12-08-1965
Imię ojca: Marian
Imię matki: Regina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 31.01.1985 Rafał Żelichowski (wówczas mechanik, kierowca drezyny w PKP - sekcja drogowa Włoszczowa–Północ) został zarejestrowany pod nr 24690 przez pion III SB RUSW Włoszczowa jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Gitarzysta” nr 24521 założonej 4.12.1984. Powód: „w okresie 3-16.12.1984 wspomagał strajk w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowie (zawieszenie krzyży w salach lekcyjnych). Rozpracowanie zakończono 4.08.1986. Zaprzestał działalności”. Materiały grupy III SB RUSW Włoszczowa nr rej. Ki-24521/24690 zostały złożone i sfilmowane w archiwum Wydz. „C” WUSW Kielce pod sygnaturą 7644/III. Tomy 1-3 to akta SOS krypt. "Gitarzysta" dot. strajku podjętego 3.12.1984 przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie w związku z decyzją o zdjęciu krzyży w salach lekcyjnych. Materiały sprawy włączono i złożono jako akta kontrolne śledztwa (R-37/84) w sprawie bezprawnego wtargnięcia do budynku ZSZ we Włoszczowie księży z tej parafii i odmowy opuszczenia go mimo żądań osoby uprawnionej. IPN Ki 012/309 t. 1-5 (7644/III).
Akta sądu Rejonowego Wydział II Karny w Jędrzejowie prowadzone w okresie od 13.12.1984 do 13.03.1985. Orzeczeniem z dnia 19.12.1984 R. Żelichowski został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń we Włoszczowie karą 2 miesięcy aresztu oraz zapłatą kosztów postępowania w wysokości 150 zł za „zakłócanie spokoju publicznego w obecności młodzieży szkolnej (…)”. R. Żelichowski odbył karę pozbawienia wolności w okresie od 17.12.1984 do 17.02.1985 w ZK w Pińczowie i Krakowie-Podgórzu. IPN Ki 1/5 (II KWS 9/84).