Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria
Nazwisko: Pinior
Nazwisko rodowe: Chojnacka
Miejsce urodzenia: Oleśnica
Data urodzenia: 23-08-1957
Imię ojca: Jan
Imię matki: Aleksandra
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta dotyczące internowania Marii Pinior (Chojnackiej). Internowana na mocy Decyzji nr 1170 z 09.01.1982, osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi, zwolniona 16.02.1982 na podstawie Decyzji Nr 219 z 12.02.1982. IPN Bi 47/3, IPN Wr 040/652 (IV-3751/515).
Akta kontrolne śledztwa RSD 16/83 prowadzonego w 1983 roku przez Wydz. Śledczy KW MO/WUSW we Wrocławiu przeciwko grupie osób podejrzanych o działalność w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność", w tym Marii Pinior (Chojnackiej). Sprawę zakończono 25.10.1983 wnioskiem o umorzenie na zasadzie ustawy o amnestii z 21.07.1983. IPN Wr 039/11380 (24627/III).
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście (2 Ds 26/83) w stosunku do grupy osób podejrzanych o działalność w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność". Maria Pinior była podejrzana o to, że "od lutego 1982r. do 23 kwietnia 1983 r. we Wrocławiu, brała udział w tajnych strukturach byłego NSZZ >Solidarność<, podejmujących działania zmierzające do wywołania niepokojów publicznych". Dnia 25.10.1983 śledztwo przeciwko ww. zostało umorzone na zasadzie ustawy z 21.07.1983 o amnestii. IPN Wr 33/244 (III Dsn.14/83/ Wr.VI).
Akta tymczasowo aresztowanej, w związku ze sprawą 2 Ds 26/83, Marii Pinior (Chojnackiej), osadzonej w Zakładzie Karnym we Wrocławiu w okresie od 27.04.1983 do 25.07.1983. IPN Wr 50/112 (267).
Akta Wydziału Śledczego KW MO/WUSW we Wrocławiu z lat 1983-1984 zawierające dokumenty dotyczące osób, w tym Marii Pinior (Chojnackiej), wobec których zastosowano ustawę z dnia 21.07.1983 o amnestii. IPN Wr 039/11383 t. 1,4 (24640/III).
.