Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz
Nazwisko: Kalisz
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 01-10-1953
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Janusz Kalisz był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Rokita" KR 25320. Został zarejestrowany 28.12.1981 pod nr KR 25320. Był przewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność" Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Nr 3 (HPR) w Krakowie Nowej Hucie. Kierował strajkiem w HPR w dniach 13.12.1981 do 16.12.1981. Internowany 22.12.1981, areszt od 06.01.1982 do 26.07.1982. Prowadzenie SOR zakończono 25.01.1983 z powodu realizacji procesowej - skierowanie sprawy do sądu. W dniu 18.02.1983 materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15984/II-gr. Akta zniszczono w grudniu 1989. Akta 15894/II-gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację dot. wprowadzenia w PRL stanu wojennego. J. Kalisz występuje w dokumentacji osób internowanych. Dokumentacja zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II)
Akta kontrolno-śledcze Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie w sprawie Janusza Kalisza podejrzanego o organizowanie i kierowanie strajkiem okupacyjnym w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym - Zakład Nr 3 w Krakowie Nowej Hucie w okresie 13.12.1981 do 16.12.1981. Internowany 22.12.1981, następnie od 06.01.1982 aresztowany. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty z 12 stycznia 1983 skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. IPN Kr 07/5236 (5511/III)
Akta sądowe Akta sprawy sądowej przeciwko Januszowi Kaliszowi. Oskarżony o to, że jako etatowy przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego nr 3 w Krakowie - Nowej Hucie, nie zaprzestał działalności związkowej po 13 grudnia, organizował i kierował strajkiem w HPR w dniach 13-16.12.1981. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty z 12.01.1983 skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. IPN Kr 17/210 t. 1-2 (II K 471/82/N)
Akta internowanego Janusz Kalisz został zatrzymany 22.12.1981. Brał udział w strajku w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym nr 3 w Krakowie. Internowany decyzją nr 403 KWMO w Krakowie z 22.12.1981 i umieszczony w areszcie KWMO w Krakowie. Internowanie przekształcono 06.01.1982 w areszt. IPN Kr 076/61 (16028/II)
Akta paszportowe Akta paszportowe Janusza Kalisza. Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do WKŚ nr Z-6891 wniesione przez Wydział V KWMO w Krakowie na okres 05.01.1982-05.01.1984. Zastrzeżenie do WKŚ nr Z-7208/83 wniesione przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie na okres 17.01.1983-17.01.1985. Zastrzeżenia anulowano 22.02.1989. IPN Kr 37/222652 (EAKR 222652)
.