Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-02-2020 08:39

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ignacy Jan
Nazwisko: Matykiewicz
Miejsce urodzenia: Szczyrzyc
Data urodzenia: 11-11-1923
Imię ojca: Jan
Imię matki: Aniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Ignacy Matykiewicz, żołnierz NSZ, ps. "Kalina", członek oddziału "Salwy", ps. "Wicher" został zatrzymany 23.11.1946 przez PUBP w Limanowej. Akt oskarżenia skierowano 05.11.1947 do WSR w Krakowie. Wyrokiem WSR w Krakowie z 03.03.1947 skazany na karę śmierci zamienioną na podstawie amnestii z 22.02.1947 na karę 15 lat więzienia. NSW złagodził w 1954 karę do 10 lat więzienia. Zwolniony nakazem WSR w Krakowie z 28.03.1955. IPN Kr 07/506 t. 1-3 (607/III-gr.); IPN Kr 096/508 (607/III)
Akta sądowe Za przynależność do oddziału NSZ "Salwy" Ignacy Matykiewicz wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 03.03.1947, został skazany na karę śmierci, po zastosowaniu amnestii karę złagodzono na 15 lat pozbawienia wolności i umieszczono go w więzieniu w Potulicach. Zwolniony warunkowo nakazem WSR w Krakowie 28.03.1955. IPN Kr 110/943 (Sr 201/47)
Akta penitencjarne Ignacy Matykiewicz został aresztowany 09.12.1946 przez PUBP w Limanowej i w dniu 06.02.1947 osadzony w więzieniu w Krakowie. W dniu 08.06.1947 przekazany do więzienia w Rawiczu, a następnie od 16.09.1953 w więzieniu w Potulicach. Zwolniony 02.04.1955 na podstawie nakazu Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 28.03.1955. IPN Kr 07/506 t. 5 (607/III-gr.)