Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Zbigniew
Nazwisko: Wilk
Miejsce urodzenia: Elbląg
Data urodzenia: 15-03-1955
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Nazwisko J. Wilka, członka Tymczasowego Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ «Solidarność» Regionu Elbląskiego, występuje w dwóch meldunkach (nr 74 z 27.05.1989 i nr 77 z 31.05.1989) WUSW Elbląg dla Dep. III MSW do sprawy obiektowej krypt. "Żądło" dot. faktu zatrzymania w dniu 25.05.1989 ww. przez patrol MO w Elblągu. Sprawa o nr. ew. 109514, prowadzona w okresie 18.01.1989-23.10.1989 (pierwotnie w kategorii SOR, od 09.05.1989 jako SO) przez Wydz. II Dep. III/Departament Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa MSW, dotyczyła rozpracowywania Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego NSZZ «Solidarność», który objął patronat nad kampanią wyborczą do Sejmu i Senatu PRL w 1989, prowadzoną przez opozycję. Materiały operacyjne (zbiór meldunków operacyjnych do spraw obiektowych) Wydz. III WUSW w Elblągu o sygn. IPN Gd 467/7/K (2533/IV), k. 32 i 37.
Upoważniony do prac obronnych przez Wydz. "C" KWMO w Elblągu (MOB 354/90). Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW. Akt o sygn. MOB 354/90 nie odnaleziono.
Akta paszportowe Wydziału Paszportów KWMO w Elblągu. Akta o sygn. IPN Gd 646/102789 (EAEL 102789).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 211/10/Gd zarządzenie z dnia 30.05.2011 dotyczące Jerzego Zbigniewa Wilka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.