Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Władysław
Nazwisko: Wieszeń
Miejsce urodzenia: Dreglin
Data urodzenia: 31-01-1941
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 na podstawie Decyzji nr 51 o internowaniu wydanej dn. 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Olsztynie z powodu, że "w minionym okresie nawoływał do niepokojów społecznych". Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Iławie. Zwolniony z internowania dn. 27.03.1982 na podstawie Decyzji nr 42 o uchyleniu internowania wydanej dn. 26.03.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Olsztynie "z powodu, że ustały przyczyny uzasadniające internowanie". W materiałach znajduje się wniosek o wymierzenie kary dyscyplinarnej dla Andrzeja Wieszenia z powodu, że po komendzie "koniec spaceru" samowolnie wykonał jedno okrążenie (dokument z 30.12.1981). Decyzją Naczelnika Ośrodka Odosobnienia odstąpiono od ukarania. IPN Bi 71/182 (42/164), IPN Po 161/1.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach akcji "Klon" jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność" w Olsztyńskich Zakładach Opon Samochodowych "Stomil" w Olsztynie. Po wprowadzeniu stanu wojennego w okresie 13.12.1981-27.03.1982 został internowany w OO w Iławie. Po zwolnieniu z internowania kontrolowany operacyjnie w miejscu pracy i miejscu zamieszkania. W dn. 31.03.1982 w gmachu KWMO w Olsztynie przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. W latach 1982 i 1983 starał się o zgodę na wyjazd emigracyjny za granicę na pobyt stały jako osoba internowana (z wyjazdu zrezygnował). Prowadzenie sprawy zakończono w związku z "niestwierdzeniem wrogiej działalności". Materiały o sygn. 12430/II zniszczono w 1987, mikrofilm o nr 2548/2 zniszczono w 1990. Cztery meldunki operacyjne dotyczących KE "Andrzej" zachowało się w materiałach administracyjnych (sygn. IPN Bi 064/139/1). Wpis na podstawie IPN Bi 064/139/1 (1114/X t. 1) i zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe W aktach znajduje się wniosek paszportowy z 14.04.1982 na wyjazd emigracyjny do Kanady na pobyt stały jako osoby internowanej. Zgody na wyjazd udzielono. IPN Bi 132/2079/7 (EAOL 86787).
.