Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Stefan
Nazwisko: Cichocki
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 02-09-1943
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Pelagia
Dodatkowe informacje:

11 Ppl/Lu/11, zarządzenie z dn. 7.03.2011 r. dot. Wiesława Stefana Cichockiego. Prokurator IPN zarządził odstąpić od dalszych czynności weryfikujących prawdziwość oświadczenia lustracyjnego i przygotowujących postępowanie lustracyjne wobec uznania, iż brak jest podstaw do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Wiesław Stefan Cichocki został zarejestrowany przez Wydział V KWMO (następnie WUSW) w Lublinie jako figurant SOS krypt. "Dostawca". Powód: był "inicjatorem tworzenia grupy p.n. Robotniczy Ruch Obrony Solidarności". Materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" WUSW w Lublinie pod sygn. 11585/II, a następnie zmikrofilmowano - sygn. 11585/2. Akta i mikrofilm zniszczono w październiku 1989 r.; wpis na podst. zapisów kartot.-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne 1.10.1982 Wydział V KWMO w Lublinie wniósł wobec Wiesława Stefana Cichockiego zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do odwołania. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.