Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Michał
Nazwisko: Kania
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 08-09-1942
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:

Ppl/Kr 265/15, zarządzenie z dn. 29.01.2016 dot. Mariana Kani. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Marian Kania był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Trio" KR 24521. Został zarejestrowany 08.02.1982 pod nr KR 25963. Działał w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" na terenie Kombinatu HiL. Ze sprawy krypt. "Trio" został wyrejestrowany 23.07.1982 do SOR krypt. "Świeca". Materiały SOS "Trio" przekształcono w SOS krypt. "Planista" i prowadzono do 1989. Zarchiwizowano 19.09.1989 pod sygn. 17525/II. Akta zniszczono w 1989. Akta 17525/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Marian Kania był aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność" w Kombinacie HiL. Na podstawie materiałów ze sprawy "Trio" został zarejestrowany 23.07.1982 pod nr KR 25963 przez Wydział V KWMO w Krakowie, jako osoba rozpracowywana w ramach SOR krypt. "Świeca" KR 24313. Akta SOR "Świeca" stanowią materiały operacyjne dotyczące działaczy "Solidarności" w HiL w Nowej Hucie internowanych w stanie wojennym. Akta SOR "Świeca" powstały z wcześniej prowadzonej SOR "Walcownik". Akta częściowo wybrakowane, niekompletne. Andrzej Kania został wyrejestrowany ze sprawy "Świeca" 27.04.1983 i zarejestrowany do SOR krypt. "Znicz" KR 26153. SOR "Świeca" złożono 23.07.1984 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16372/II-gr. IPN Kr 010/12102 (16372/II-gr.)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Marian Kania ze sprawy krypt. "Świeca" został przerejestrowany 27.04.1983 do SOR krypt. "Znicz", nr rej. KR 26153, prowadzonej przez Wydział V WUSW w Krakowie w związku z tworzeniem struktur NSZZ "Solidarność", Tymczasowej Komisji Robotniczej Hutników. Sprawę zakończono i materiały złożono 24.10.1983 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16214/II-gr. IPN Kr 010/12092 (16214/II-gr.)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Marian Kania był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Działacze" nr rej. KR 30874, prowadzonej przez Wydział V DUSW w Krakowie-Nowej Hucie. Brał udział w działalności podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" i kolportażu wydawnictw opozycyjnych. Sprawę zakończono 10.09.1987 i materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17056/II-gr. Akta o sygn. 17056/II-gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację dot. wprowadzenia w PRL stanu wojennego. Marian Kania występuje w dokumentacji osób internowanych. Dokumentacja zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II)
Akta internowanego Marian Kania został internowany decyzją KWMO w Krakowie nr 355 w okresie 16.12.1981 do 20.12.1981. Po raz drugi był internowany na podstawie decyzji KWMO w Krakowie nr 461 z dn. 01.09.1982 i umieszczony w ośrodku odosobnienia w Uhercach. Zwolniony na decyzją nr 229 KWMO w Krakowie z dnia 24.11.1982. IPN Rz 57/448
.