Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leonard
Nazwisko: Byś
Miejsce urodzenia: Biesiekierz
Data urodzenia: 20-09-1950
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Leonard Byś został zakwalifikowany do internowania 06.02.1981 z powodu pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego MKP NSZZ „Solidarność” w Sycowie. Został internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 42 Komendanta Woj. MO w Kaliszu. Jako powód internowania podano: „pozostawiony na wolności zagrażałoby bezpieczeństwu państwa i porządkowi publicznemu przez to, że nawoływał do niepokojów społecznych”. Zwolniony na mocy decyzji nr 43 z dn. 22.03.1982 wydanej przez Komendanta Woj. MO w Kaliszu. Występuje w alfabetycznym wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld 0044/7 t. 60 (101/60) , IPN Ld 0044/7 t. 75 (101/75), IPN Po 161/1.
Akta internowanego. Internowany w okresie 13.12.1981-22.03.1982. Osadzony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, od 08.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. IPN Wr 30/44 (12/82), IPN Wr 30/1919.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Ośmiornica” nr rej. 14690, prowadzona w okresie 12.10.1987-11.10.1989 przez Inspektorat II WUSW Wrocław oraz Grupę II i Grupę IV RUSW Kępno. SOR dotyczyła poszukiwania listem gończym przez SB WUSW we Wrocławiu przewodniczącego "Solidarności Walczącej” (według zdobytych przez SB informacji miał się ukrywać w rejonie Kępna). Rozpracowywano również powiązania lokalnych działaczy „Solidarności” z "nielegalnymi, opozycyjnymi strukturami we Wrocławiu". W ramach czynności operacyjnych objęto inwigilacją większość działaczy NSZZ "Solidarność" z rejonu RUSW w Kępnie w tym L. Bysia. IPN Ld 0043/725 (2065/II).
Materiały administracyjne zawierają szyfrogramy i informacje zastępcy szefa WUSW ds. SB w Kaliszu oraz jednostek operacyjnych SB WUSW w Kaliszu i RUSW z terenu woj. kaliskiego z okresu 23.03.1989-15.08.1989. Informacja datowana 12.04.1989 dotyczy zebrań założycielskich w dniach 11-12.04.1989 Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” w Sycowie oraz Komitetu Obywatelskiego, w których uczestniczył L. Byś (został członkiem Zarządu MKP). IPN Ld 0044/19 t. 20 (120/20).
.