Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Zambrowski
Miejsce urodzenia: Żrobki
Data urodzenia: 22-01-1930
Imię ojca: Jan
Imię matki: Aleksandra


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Akta sprawy między innymi dotyczące Jana Zambrowskiego podejrzanego o przynależność do nielegalnej organizacji „Wolność”. J. Zambrowski został w dn. 18.07.1952 zatrzymany w Augustowie na rozkaz szefa PUBP. Śledztwo formalnie wszczęto 23.07.1952. Dn. 21.07.1952 Wojskowa Prokuratura Rejonowa w B-stoku wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia w dn. 15.11.1952, w którym ww. oskarżono o to, że 10.02.1951 opuścił wbrew obowiązkowi jednostkę wojskową i, że „od lutego 1952 do dnia zatrzymania na terenie wsi Żrobki należał do nielegalnego związku „Konspiracyjna Organizacja Wolność” pod ps. „Torlicz” mającego na celu zmianę przemocą ustroju oraz, że od lutego do maja 1952 na terenie wsi Żrobki w celu rozpowszechniania sporządzał i przekazywał bratu ulotki zawierające w swej treści fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną stratę interesom Państwa Polskiego”. IPN Bi 015/537 (KSL-10316)
Akta sądowe Akta sprawy karnej m.in. przeciwko J. Zambrowskiemu oskarżonemu o przynależność do nielegalnego związku „Konspiracyjna Organizacja Wolność”. WSR w B-stoku dn. 13.12.1952 zmodyfikował sentencję aktu z dn. 15.11.1952 oskarżając w tym ww. o to, że od lutego 1952 do dn. 18.07.1952 na terenie pow. Augustów „czynił przygotowania do zmontowania nielegalnej »Konspiracyjnej Organizacji Wolność«”. Wyrokiem z dn. 19.12.1952 Jan Zambrowski za powyższe zarzuty skazany został na karę łączną 8 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata oraz przepadek mienia. Od chwili zatrzymania ww. osadzony był w więzieniach: w Suwałkach, Białymstoku, OPW w Piechcinie i Koronowie. W dn. 24.04.1954 udzielono ww. przerwy w wykonaniu kary na 6 miesięcy, a na mocy amnestii z 27.04.1956 złagodzono wyrok do 5 lat i 4 miesięcy więzienia. Postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy z 28.10.1957 przebywając na warunkowym zwolnieniu od 29.04.1956 ww. został zwolniony z odbycia reszty kary. IPN Bi 172/232, IPN Bi 033/155/2 (Sr-798/52)
Teczka zagadnieniowa Sprawa dotyczy badania przejawów nielegalnej działalności byłych członków AK/WiN z terenu woj. białostockiego. Jan Zambrowski ps. "Torlicz" występuje w spisie "Nielegalne organizacje z okresu okupacji zlikwidowane po wyzwoleniu" jako kierownik "Konspiracyjnej Organizacji Wolność". Organizacja działała w okresie: luty-lipiec 1952 i obejmowała swym zasięgiem pow. Augustów. Zajmowała się min. kolportowaniem ulotek antypaństwowych. IPN Bi 011/4/1 (85/IV)
Materiały operacyjne "W okresie wydarzeń marcowych 1968 roku nazywał studentów patriotami" - materiały dotyczące postawy J. Zambrowskiego wobec wzmiankowanych wydarzeń zostały dołączone do akt KSL 10316. IPN Bi 015/537 (KSL-10316) oraz zapis kartoteczny.
Charakterystyka Charakterystyka nr 65 „nielegalnej reakcyjnej organizacji pod nazwą »Konspiracyjna Organizacja Wolność«”. Organizacja powstała na terenie wsi Żrobki pow. Augustów w kwietniu 1952 i działała do momentu aresztowania jej członków dnia 18.07.1952. Zasięgiem swym obejmowała również miasto Augustów. Zakładała formy walki z ustrojem PRL: akcje na posterunki MO, kolportaż ulotek, zdobywanie broni. W aktach zachował się kwestionariusz założyciela tejże organizacji z dn. 10.07.1979 - Jana Zambrowskiego o ps. „Torlicz”, który za swą działalność został aresztowany przez PUBP Augustów. IPN Bi 019/84, IPN Bi 019/144 (2/35)
.