Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Felicjanna
Nazwisko: Lesińska
Miejsce urodzenia: Rubieżewicze (ZSRS)
Data urodzenia: 15-06-1923
Imię ojca: Edward
Imię matki: Ewelina
Dodatkowe informacje:

W ZSL od 1961 r. Od 01.06.1944-15.07.1945 referent w Prezydium Grom. Rady Narodowej w Nowikach (ZSRR). W 1945 r. w ramach akcji repatriacyjnej powróciła do Polski. Od 01.12.1956-23.05.1965 główna księgowa w Wydziale Oświaty PPRN w Łowiczu. W l. 1962-1964 przewodnicząca Zarządu Powiatowego Ligi Kobiet w Łowiczu. W l. 1966-1970 wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kobiet przy WK FJN w Łodzi. W l. 1970-1972 sekretarz PK FJN w Poddębicach. W l. 1973-1975 wiceprzewodnicząca PK FJN w Łodzi. W l. 1976-1980 zastępca przewodniczącego PMRN w Łodzi. Od 23.03.1980-31.08.1985 r. poseł na Sejm PRL VIII kadencji. Członek Komisji Pracy i Spraw Socjalnych, Komisji Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości, Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Źródła: NKW PSL. Centralna Kartoteka Działaczy Ruchu Ludowego (dalej: CKDRL), sygn. 7794, 2. T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Z-Ca Członka POWIATOWY KOMITET Łowicz ZSL 1962 1965 Centralna Kartotek Działaczy Ruchu Ludowego (dalej: CKDRL), sygn. 7794.
Instruktor POWIATOWY KOMITET Łowicz ZSL 24-05-1965 31-01-1966 CKDRL, sygn. 7794
Instruktor WOJEWÓDZKI KOMITET Łódź ZSL 01-02-1966 31-07-1970 CKDRL, sygn. 7794
Sekretarz POWIATOWY KOMITET Poddębice ZSL 01-08-1970 31-12-1972 CKDRL, sygn. 7794
Członek Wojewódzki Sąd Partyjny Łódź ZSL 1972 1974 CKDRL, sygn. 7794
Sekretarz POWIATOWY KOMITET Łódź ZSL 01-01-1973 28-03-1975 CKDRL, sygn. 7794
Członek Wojewódzka Komisja Rewizyjna Komitet Wojewódzki Łódź ZSL 1974 1975 CKDRL, sygn. 7794
Prezes POWIATOWY KOMITET Łódź ZSL 28-03-1975 30-06-1975 CKDRL, sygn. 7794
Prezes WOJEWÓDZKI KOMITET Łódź ZSL 01-07-1975 11-06-1981 CKDRL, sygn. 7794
Z-Ca Członka WOJEWÓDZKI KOMITET Łódź ZSL 1976 1980 CKDRL, sygn. 7794
Z-Ca Członka Naczelny Komitet Warszawa ZSL 21-01-1976 15-12-1980 CKDRL, sygn. 7794
Członek Naczelny Komitet Warszawa ZSL 15-12-1980 8-05-1981 CKDRL, sygn. 7794
Członek sekretariat Naczelny Komitet Warszawa ZSL 15-12-1980 8-05-1981 CKDRL, sygn. 7794