Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ignacy Marcin
Nazwisko: Tokarczuk
Nazwisko rodowe: Tokarczuk
Miejsce urodzenia: Łubianki Wyższe
Data urodzenia: 01-02-1918
Imię ojca: Szymon
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa krypt. "Kościół" prowadzona przez Wydział IV KWMO w Rzeszowie od 15.07.1963 do 16.11.1972. Sprawa dotyczyła budowy kościoła w Stalowej Woli, bp. I. Tokarczuk występuje w materiałach jako osoba starająca się o uzyskanie pozwolenia na budowę świątyni. IPN-Rz-053/169 t. 1-2 (131/IV).
Rozpracowywany w ramach Teczki Ewidencji Operacyjnej na Księdza (TEOK) w latach 1964-1980. Zarejestrowany został w 1964 przez Wydz. IV KWMO Lublin jako wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL), w późniejszym okresie TEOK prowadzony był przez Wydz. IV KWMO w Rzeszowie. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych (karta EOK-6/63).
Ignacy Tokarczuk występuje w Sprawie Obiektowej krypt. „Gracje” prowadzone przez Wydz. IV KWMO w Rzeszowie w okresie od 14.09.1962 do 29.04.1972 Sprawa została założona na Instytut Karmelitański – „Elianum” w Przemyślu, w celu dokładniejszego poznania tego środowiska oraz sprawdzenia osób w niej występujących. IPN-Rz-053/184 t. 1 (109/IV).
Występuje w materiałach Sprawy Obiektowej krypt. „Arka” jako biskup przemyski zaangażowany w sprawy duszpasterskie i administracyjne diecezji przemyskiej oraz jako ordynariusz wprowadzający nowe formy pracy duszpasterskiej. Biskup Tokarczuk postrzegany był jako mający „nieprzychylny stosunek do władz państwowych”. Sprawa została założona i prowadzona przez Wydz. IV KWMO Rzeszów od 07.02.1966 do 21.12.1971. IPN-Rz-053/196 t. 4, 5, 7-10 (96/IV).
Występuje w Sprawie Obiektowej krypt. "Sztafeta" prowadzonej od 19.05.1971 do 25.01.1973 przez Wydz. IV KWMO w Rzeszowie. Materiały dotyczyły peregrynacji Obrazu MB Częstochowskiej na terenie woj. rzeszowskiego. IPN-Rz-053/163 t. 1-2 (140/IV).
Materiały Sprawy Obiektowej krypt. "Odpust" dotyczą uroczystości odpustowych w Miejscu Piastowym, Starej Wsi i Dębowcu oraz uroczystości jubileuszowych Zgromadzenia Księży Saletynów w Dębowcu. Biskup Tokarczuk występuje jako uczestnik tych uroczystości. Sprawę prowadził Wydz. IV od 12.09.1972 do 21.02.1976. IPN-Rz-053/91 (213/IV).
Akta operacyjne dotyczące biskupa Ignacego Tokarczuka z lat 1963-1966 prowadzone przez Wydz. IV KWMO w Rzeszowie. W materiałach znajdują się m.in. teksty wygłaszanych przez niego kazań. IPN-Rz-055/41 t. 1-2 (37/IV).
Materiały dotyczące obchodów uroczystości milenijnych (1966), znajdują się w nich m.in. stenogramy kazań wygłaszanych przez bp. I. Tokarczuka. IPN-Rz-055/21 t. 1, 2, 6-8 (59/IV)
Informacje i meldunki Wydz. IV KWMO Rzeszów dot. kleru katolickiego za lata 1966, 1967 i 1969. IPN-Rz-049/168, IPN-Rz-049/64, IPN-Rz-049/65, IPN-Rz-049/66.
Informacje odnoszące się do bpa I. Tokarczuka znajdują się w opracowaniach rocznych (opisowych i statystycznych) dot. kleru katolickiego sporządzonych przez Wydz. IV KWMO Rzeszów za lata 1966-71. IPN-Rz-049/59.
Akta zawierają wystąpienia publiczne biskupa Tokarczuka z lat 1967-1976. IPN-Rz-049/39 (39).
W materiałach znajdują się Kazania biskupa Ignacego Tokarczuka z lat 1968-1970 zebrane przez Wydz. IV KWMO w Rzeszowie. IPN-Rz-053/153 t. 1-12 (153/IV).
I. Tokarczuk występuje w aktach operacyjnych prowadzonych przez Wydz. IV KWMO w Rzeszowie w roku 1968, dotyczyły one "zabezpieczenia" uroczystości kościelnych w Jasieniu. IPN-Rz-055/17 (64/IV).
Występuje w materiałach (z lat 1969-1970) dotyczących planów "zabezpieczenia" kopii Obrazu Jasnogórskiego w związku z jego peregrynacją. IPN-BU-0639/119 (68/78).
Materiały dotyczące diecezji rzymskokatolickich opracowane przez Wydz. IV KWMO w Rzeszowie w latach 1970-1971. Znajdują się w nich m.in. informacje o działalności biskupów przemyskich i lubaczowskiego. IPN-BU-0639/159 (109/78).
Informacje, meldunki Wydz. IV KWMO Rzeszów dotyczące kleru katolickiego za lata: 1970, 1971, 1977, 1978 i 1979. IPN-Rz-049/41, IPN-Rz-049/67-68, IPN-Rz-049/151-158.
Fragmenty wystąpień biskupów z lat 1970-1973 (opracowane przez Wydz. I Dep. IV MSW). Materiały dotyczyły również działalności Kościoła w zakresie wychowania młodzieży. IPN-BU-0639/116 (65/78).
I. Tokarczuk występuje w aktach dotyczących budownictwa sakralnego w diecezjach. Z jego polecenia odczytany został komunikat o potrzebie budowy nowych świątyń i punktów katechetycznych w Rzeszowie. Materiały zostały opracowane w roku 1973 przez Wydz. IV KWMO w Rzeszowie. IPN-BU-0639/114 (63/78).
Akta dotyczą wydarzeń politycznych i kościelnych z terenu woj. rzeszowskiego, obejmują lata 1973-1975. IPN-Rz-053/110 t. 1, 5, 13, 21 (189/IV).
Materiały sporządzone przez Wydz. IV KWMO w Rzeszowie z lat 1973-1978 dot. ważniejszych wydarzeń politycznych, kościelnych i gospodarczych-województwa rzeszowskiego. IPN-Rz-053/109 t. 1-8 (190/IV).
I. Tokarczuk występuje w aktach operacyjnych dotyczących Duszpasterstwa Akademickiego oraz Kongregacji Dziekanów Diecezji Przemyskiej. Sprawę prowadził Wydz. IV KWMO w Rzeszowie od 02.01.1973 do 18.12.1979. IPN-Rz-053/73 t. 1-8 (236/IV).
W materiałach dot. uroczystości religijnych na Jasnej Górze znajduje się informacja o treści wystąpienia bp. Ignacego Tokarczuka w dniu 3.05.1976. IPN-BU-0639/124 (73/78).
Materiały prowadzone przez Wydz. I Dep.IV MSW dotyczyły działalności Kościoła oraz wystąpień biskupów w grudniu 1976 roku, w tym wystąpienia bp. Ignacego Tokarczuka. IPN-BU-0639/128 (77/78).
Akta administracyjne (Wydz. I Dep. IV MSW) zawierają dokumenty dotyczące uroczystości Kościelnych odbywających się na Jasnej Górze w 1976 roku. IPN-BU-0639/126 (75/78).
Akta administracyjne prowadzone przez Wydz. I Dep.IV MSW w roku 1977 dotyczące sierpniowych uroczystości maryjnych na Jasnej Górze oraz w innych sanktuariach. W materiałach znajdują się m.in. wystąpienia bp. Ignacego Tokarczuka wygłoszone podczas tychże uroczystości w Kalwarii Pacławskiej. IPN-BU-0639/125 (74/78).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Prorok" nr rejestr. 32807 prowadzona w latach 1979-1981 przez Wydz. I Dep. IV MSW. Materiały sprawy dotyczyły kard. Stefana Wyszyńskiego, jego otoczenia i rodziny. Biskup Ignacy Tokarczuk w aktach sprawy występuje jako potencjalny kandydat do objęcia stanowisk po kardynale S. Wyszyńskim. IPN-BU-0713/210 t. 11 (83/80).
Występuje w aktach operacyjnych dotyczących kleru oraz nielegalnego budownictwa sakralnego. Sprawę prowadził Wydz. IV KWMO w Rzeszowie od 04.02.1980 do 04.11.1980. IPN-Rz-053/78 t. 1-2 (231/IV).
Informacje i meldunki operacyjne Wydz. IV KWMO Rzeszów dotyczące kleru katolickiego z lat: 1980, 1981, 1982. IPN-Rz-049/43-53, IPN-Rz-049/55-56, IPN-Rz-010/126.
Meldunki operacyjne za rok 1981 zebrane przez Wydz. IV KWMO w Krakowie. Materiały zawierają m.in. informacje dotyczące uczestnictwa bp. I. Tokarczuka w uroczystościach kościelnych oraz opinii głoszonych przez niego w gronie duchownych. IPN-BU-0713/304 (19/82).
Występuje w informacjach przekazywanych z Wydz. IV KWMO Rzeszów do MSW z 1981 roku. IPN-Rz-049/48 (48).
.