Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ewa Elżbieta
Nazwisko: Ryś
Nazwisko rodowe: Siudek
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 07-06-1964
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rejestrowana w charakterze głównej figurantki sprawy jako podejrzewana o „wspieranie osób prowadzących wrogą działalność polityczną”. Materiałów o sygn. 15755/II brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Sprawa dotyczyła przechowywania i kolportażu nielegalnych wydawnictw w środowisku akademickim i pozaakademickim. E. Ryś została zarejestrowana w charakterze figuranta sprawy pod numerem Sz 32902 w dn. 05.11.1985. Sprawę przemianowano w SOR w dn. 10.02.1986. W dn. 03.11.1986 E. Ryś przerejestrowano do sprawy obiektowej „Alma”. IPN Sz 0053/177 (16550/2 mf)
Sprawa Obiektowa [SO] Objęta „kontrolą operacyjną” w ramach sprawy „Alma” (wcześniej „Pedagog”) prowadzonej w celu rozpoznania środowisk akademickich w Szczecinie. E. Ryś została przerejestrowana do „Almy” ze sprawy „Mruki” w dn. 03.11.1986, rejestrację wycofano w dn. 20.12.1989. Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.