Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mariusz Michał
Nazwisko: Bekker
Miejsce urodzenia: Kawnice
Data urodzenia: 26-01-1962
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Podejrzany o udział w redagowaniu, sporządzaniu oraz kolportażu „nielegalnych wydawnictw”. Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu zarejestrowała postępowanie pod nr Pl. Sl. II 3/83. Materiały wykorzystane w śledztwie zostały wyłączone do odrębnego prowadzenia z dochodzenia RSD 47/82 (nr repetytorium Prokuratury Wojsk Lotniczych w Poznaniu Pl. Sl. II 99/82). IPN Po 04/3507 (15019/III).
Akta prokuratorskie Oskarżony o udziału w redagowaniu, sporządzaniu oraz kolportażu „nielegalnych wydawnictw”. Materiały wyłączono z postępowań Pl. Sl. II-3/83 oraz Pl. Sl. II-99/83. W dniu 24.08.1983 Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu na mocy przepisów amnestii z dnia 21.07.1983 wystąpiła do Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z wnioskiem o umorzenie śledztwa. W dniu 06.09.1983 Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu (sygn. akt S-lot W-63/83) postanowił umorzyć postępowanie karne. IPN BU 749/148-150 (Pl. Sl. II-7/83).
Akta administracyjne Wykaz danych personalnych osób objętych zaktualizowaną kartoteką zagadnieniową. Mariusz Bekker figuruje w dziale XII – „Wroga propaganda”. IPN Po 06/303 t. 169 (388/169).
.