Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jan
Nazwisko: Kamiński
Miejsce urodzenia: Jarosław
Data urodzenia: 01-01-1922
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 1948 roku. Inżynier rolnik (1948 r.) w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi, następnie mgr inż. rolnik Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1962 r.).
W II Armii WP od września 1944 do końca 1945 roku. Później od 1946 roku pracował w spółdzielczości. Był, między innymi, dyrektorem Centralnego Zarządu Państwowych Zakładów Zbożowych w latach 1951-1956, w okresie od 09.1965 do 31.01.1969 roku wiceprezesem Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", od 11.09.1971 Prezesem Zarządu Głównego CRS "SCh" (do 27.07.1988 r.).
Poseł na Sejm PRL w latach 1972-1985.
Źródło: Archiwum Rady Ministrów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 3114/95, s. 1, 5, 14, 17, 19, 53, dalej: ARM 3114/95, s...,; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, dalej: PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s...; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 205, 324, 369Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet d.s. Rolnictwa Komitet Centralny Warszawa PZPR 1969 1969 ARM 3114/95, s. 9.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu Warszawa 02-1969 09-1971 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 369.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 11-12-1971 12-12-1975 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 152, 169.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 12-12-1975 20-07-1981 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 169, 231.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług Warszawa 01-1976 03-1976 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 369.
Minister Bez Teki Rada Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa Brak 27-03-1976 8-10-1980 ARM 3114/95, s. 10, 14.
Przewodniczący Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów Warszawa 11-1982 08-1985 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 369.
.