Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Szczepan
Nazwisko: Judek
Miejsce urodzenia: Zielona Góra
Data urodzenia: 07-08-1953
Imię ojca: Jan Józef
Imię matki: Stanisława
Znany/a też jako:
Jacek Judek
urodzony/a 05- 08-1953


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona w celu operacyjnej ochrony Akademii Rolniczo-Technicznej (ART) w Olsztynie. W aktach znajdują się m.in. meldunki operacyjne dotyczące KE "Jacek" założonego na J. Judka, studenta ART. Celem KE „Jacek” było rozpoznania działalności J. Judka w Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego (DA) w Olsztynie. Wyżej wymieniony brał aktywny udział w działalności Duszpasterstwa Akademickiego, m.in. uczestniczył w Mszach Św. organizowanych dla młodzieży, w pielgrzymkach na Jasną Górę i do Gietrzwałdu, w konserwatoriach i spotkaniach z biskupem. Kontrolowany operacyjnie do czasu ukończenia studiów. Podczas prowadzenia sprawy stosowano perlustrację korespondencji. O jego działalności Służba Bezpieczeństwa poinformowała władze polityczne uczelni, co spowodowało uniemożliwienie mu podjęcia pracy dydaktycznej na uczelni. IPN Bi 065/4/14 (767/IV).
Sprawa Obiektowa [SO] Operacyjna Ochrona Wojewódzkiego Kompleksu Rolno-Spożywczego w Bydgoszczy. W aktach znajdują się m.in. meldunki operacyjne z SOS krypt. "Omega" założonej na J. Judka – pracownika Instytutu Weterynarii w Bydgoszczy. Celem SOS krypt. "Omega" było m.in. ustalenie ewentualnych planów podjęcia przez wyżej wymienionego "negatywnej działalności antysocjalistycznej". J Judek od 1978 był aktywnym uczestnikiem i współorganizatorem spotkań w Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego "Viator" w Bydgoszczy. Utrzymywał kontakty z osobami zaangażowanymi w działalność antysocjalistyczną na terenie kraju oraz w jego mieszkaniu (podczas jego nieobecności) zostało zorganizowane „nielegalne” zebranie. Z ww. przeprowadzono rozmowę profilaktyczną oraz stosowano perlustrację korespondencji. Po zakończeniu SOS krypt. „Omega” dalsza okresowa kontrola operacyjna J. Judka miała być prowadzona w ramach SO krypt. "Nawa" prowadzonej na duszpasterstwo akademickie. IPN By 069/1359/2 (1367/IV).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rozpracowywany w ramach KE krypt. "Jacek" z powodu aktywnego uczestnictwa w Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego w Olsztynie. Materiały o sygn. 11778/II zniszczono dn. 04.12.1987, mikrofilm o sygn. 1961/2 zniszczono w styczniu 1990. Materiały o sygn. 11778/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany w ramach SOS "Omega" z powodu wspieranie osób prowadzących "wrogą" działalność polityczną i represjonowanych za tę działalność oraz z powodu działalności w Duszpasterstwie Akademickim. Materiały o sygn. 5860/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczące nielegalnej organizacji "Ruch Młodej Polski" działającej na terenie całego kraju. W dn. 19.01.1980 w mieszkaniu Jacka Judka odbyło się spotkanie dotyczące zorganizowania grupy działania "Ruchu Młodej Polski" w Bydgoszczy. IPN BU 0716/217 t. 1 (54427/II).
.