Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander
Nazwisko: Wołos
Miejsce urodzenia: Hołowno
Data urodzenia: 12-08-1934
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anastazja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Łącznik" nr rej. Ol 9785 prowadzona w okresie od 05.12.1977 do 04.03.1982 przez Wydz. III KWMO w Olsztynie została założona w związku z utrzymywaniem przez Aleksandra Wołosa kontaktów z obywatelami krajów kapitalistycznych. W toku prowadzenia sprawy ustalono, że wyżej wymieniony w 1977 r. pełnił funkcję pośrednika w przekazywaniu przesyłek (m.in. katalogi wystaw, albumy artystów, czasopisma satyryczne) ze Szwajcarii i z Francji do ZSRR. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Podczas realizowania sprawy stosowano perlustrację korespondencji i podsłuch telefoniczny. W materiałach znajdują się także informacje dotyczące działalności Aleksandra Wołosa - pracownika Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie - w "Solidarności" przy ART, był zaangażowany w redakcję biuletynu KZ NSZZ pt. "Solidarność Kortowska" oraz sporządził projekt sztandaru NSZZ "Solidarność" ART w Olsztynie. Materiały o sygn. 12212/II zniszczono w 1987 r. za protokołem brakowania akt Nr 33/87, po ich uprzednim zmikrofilmowaniu w dn. 18.12.1986. Zachował się mikrofilm o sygn. IPN Bi 0089/2206 (2339/2). IPN Bi 0089/2206 (2339/2).
Sprawa Obiektowa krypt. "Uczelnia R" nr rej. 4452, była prowadzona w okresie od 27.10.1970 do 16.01.1900 przez Wydz. III KWMO/WUSW, następnie Wydz. Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW w Olsztynie. Sprawa założona w celu operacyjnej ochrony ART w Olsztynie. W aktach znajduje się m.in. 5 meldunków operacyjnych dotyczących SOS krypt. "Łącznik" założonej na Aleksandra Wołosa. IPN Bi 065/4/14 (767/IV).
.