Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej
Nazwisko: Ejchler
Miejsce urodzenia: Klimczyce
Data urodzenia: 27-02-1943
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Irena
Znany/a też jako:
Maciej Eichler

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta dotyczące internowania Macieja Ejchlera. Internowany 13.12.1981 na podstawie Decyzji nr 45 o internowaniu wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Olsztynie z powodu, że był „negatywnie ustosunkowany do ustroju i organów władzy PRL”. Od 13.12.1981 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, następnie od 23.06.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. Zwolniony z internowania na podstawie Decyzji nr 77 o uchyleniu internowania wydanej dn. 23.07.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Olsztynie z powodu, że „ustały przyczyny uzasadniające internowanie”. IPN Gd 162/73 (71/7/82), IPN Bi 065/277, IPN Po 161/1.
Kontrolowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Doktor" nr rejestr. 12742, prowadzonego w okresie od 01.02.1982 do 29.10.1982 przez Wydział V KWMO Olsztyn, jako aktywny działacz "Solidarności", nieetatowy przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Centrali Rybnej w Olsztynie. Za swoją działalność został internowany w grudniu 1981. Prowadzenie Kwestionariusza Ewidencyjnego zakończono w związku z wyjazdem Macieja Ejchlera we wrześniu 1982 na pobyt stały za granicę. Materiały dotyczące ww. złożono do archiwum pod sygn. 12268/II. W dn. 04.12.1987 materiały archiwalne o sygn. 12268/II zniszczono za protokołem brakowania akt Nr 33/87, z kolei mikrofilm zniszczono w 1990 za protokołem brakowania mikrofilmów Nr 37/90. Materiały o sygn. 12268/II zniszczono w 1987. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.