Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward Franciszek
Nazwisko: Łoziński
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 03-12-1943
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Edward Łoziński został zarejestrowany 31.12.1981 pod numerem KR 25533 przez Wydział III-A KWMO w Krakowie do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Rokita" nr rejestracyjny KR 25320, prowadzonej w okresie od 28.12.1981 do 25.01.1983 przez Wydział III-A/Wydział V KWMO w Krakowie. W ramach SOR krypt. "Rokita" objęto kontrolą operacyjną organizatorów i uczestników strajku okupacyjnego, przeprowadzonego w dniach 13-16.12.1981 w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym nr 3 w Krakowie. Prowadzenie sprawy zakończono i materiały SOR krypt. "Rokita" złożono 18.02.1983 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15894/II-gr. Akta zostały zniszczone 16.12.1989 w WUSW w Krakowie. Akta 15894/II-gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Dokumentacja administracyjna Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dotyczące działań w ramach akcji "Klon". Zawierają dokumentację związaną z wprowadzeniem stanu wojennego, akty prawne, wykazy internowanych, korespondencję pomiędzy jednostkami SB, notatki na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych, informacje o przeprowadzonych rozmowach operacyjnych i profilaktyczno-ostrzegawczych z nieinternowanymi działaczami NSZZ "Solidarność". Edward Łoziński wymieniony jest w dokumentacji osób internowanych. Akta krypt. "Klon" złożono 14.04.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15952/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/12080, t. 1-10 (15952/II).
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dot. internowanego Edwarda Łozińskiego. Był uczestnikiem strajku okupacyjnego w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym nr 3 w Krakowie. Zatrzymany 22.12.1981, internowany 24.12.1981 decyzją nr 404/81 KWMO w Krakowie. Osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie. Zwolniony z internowania 25.01.1982 decyzją nr 60/82 KWMO w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 076/74 (16041/II), IPN Kr 0102/73 (16041/2) mikrofilm.
Akta paszportowe. Zastrzeżenie wyjazdów za granicę nr Z-6888/82 na WKŚ wniesione przez Wydział V KWMO w Krakowie na okres 05.01.1982 do 05.01.1984, w związku z udziałem w strajku w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym nr 3. Akta paszportowe o sygn. IPN Kr 37/173315 (EAKR 173315).
.