Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Józef
Nazwisko: Dul
Miejsce urodzenia: Zalesie
Data urodzenia: 12-03-1930
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Ludwika
Znany/a też jako:
Józef Dul
urodzony/a 12- 03-1930 Zalesie Gorzyckie
Imiona rodziców: Konstanty Ludwika


Dodatkowe informacje:

W PZPR od 1950 r.
Po raz ostatni jako członek Komitetu Miejskiego PZPR w Stalowej Woli i jego Egzekutywy, wystąpił w materiałach z posiedzenia drugiego wymienionego organu z dnia 09-11-1983 r.
Po raz ostatni jako członek Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR w Tarnobrzegu i Prezydium tego organu, wystąpił w materiałach z posiedzenia  Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Tarnobrzegu z dnia 01-12-1983 r.
Źródło: AP Kielce Oddział w Sandomierzu, KM PZPR w Stalowej Woli, 5, k. 212; tamże, 46, b.p.; tamże, KW PZPR w Tarnobrzegu, 43, k. 111.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek brak Komitet Miejski Stalowa Wola PZPR 03-06-1981 AP Kielce Oddział w Sandomierzu, Komitet Miejski (dalej KM) PZPR w Stalowej Woli, 5, k. 192, 193.
Członek Egzekutywa Komitet Miejski Stalowa Wola PZPR 03-06-1981 AP Kielce Oddział w Sandomierzu, KM PZPR w Stalowej Woli, 5, k. 209, 210, 212.
Członek Wojewódzka Komisja Kontrolno-Rewizyjna Komitet Wojewódzki Tarnobrzeg PZPR 22-06-1981 "Tygodnik Nadwiślański", 3 VII 1981 r., s. 1, 3; "Nowiny Rzeszowskie", 23 VI 1981 r., s. 1, 3.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 20-07-1981 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu. Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW 21.12.1948-31.12.1982, pod red. W. Ciempiel, Warszawa 1983, s. 231, 233, 352.
Członek Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej Komitet Wojewódzki Tarnobrzeg PZPR 1982 AP Kielce Oddział w Sandomierzu, Komitet Wojewódzki (dalej KW) PZPR w Tarnobrzegu, 37, k. 253.
Członek Prezydium Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej Komitet Wojewódzki Tarnobrzeg PZPR 1982 AP Kielce Oddział w Sandomierzu, KW PZPR w Tarnobrzegu, 37, k. 253.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta PZ-4/1 z kartoteki paszportowej WUSW w Tarnobrzegu; akta o sygn. IPN Rz 398/46147 (EATG 46147).
.