Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Jakubowski
Miejsce urodzenia: Wilcza Wola
Data urodzenia: 28-04-1938
Imię ojca: Jan
Imię matki: Karolina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Franciszek Jakubowski został zarejestrowany 10.11.1981 pod nr Rz 15898 w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Exbud" (nr rej. sprawy Rz 14258). Została ona założona w celu kontroli funkcjonowania przedsiębiorstw budowlanych wchodzących w skład Wojewódzkiego Kompleksu Budownictwa. Sprawa prowadzona była w okresie od 19.11.1979 do 16.02.1990 początkowo przez Wydział III „A” KWMO w Rzeszowie, a następnie przez Wydział V KWMO i Wydział V WUSW w Rzeszowie oraz Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Rzeszowie. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 312/IV. IPN Rz 053/19 (312/IV).
Franciszek Jakubowski (nr Rz 15898) był rozpracowywany, a następnie sprawdzany operacyjnie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Petycja" (nr rej. Rz 26128) przekształconej na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS). Została ona założona w związku z utworzeniem Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" w PIP "Instal" Rzeszów oraz żądaniem jego członków od dyrekcji zakładu "przydzielenia pokoju służbowego, zwrotu dokumentów i środków finansowych b. >S<". F. Jakubowski był jednym z członków komitetu. Sprawa prowadzona była przez Wydział V WUSW Rzeszów od 26.09.1988 do 01.09.1989. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 18137/II. IPN Rz 044/897 (18137/II).
Zastrzeżenie wyjazdów za granicę o nr Z-02524/88 wniesione przez Wydz. V WUSW Rzeszów w roku 1988 obejmujące wszystkie kraje świata (WKŚ). W dniu 14.06.1989 zastrzeżenie anulowano. IPN Rz 389/53808 (EARZ-53808), karta Pz-35 z kartoteki paszportowej WUSW Rzeszów.
.