Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Franciszek
Nazwisko: Trebenda
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 18-12-1929
Imię ojca: Julian
Imię matki: Waleria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa nr 4/51 prowadzonego od 06.02.1951 przez PUBP w Sanoku m.in. przeciwko Adamowi Trebendzie oskarżonemu o przynależność do Polskiej Armii Wyzwoleńczej (PAW) oraz o gromadzenie i przechowywanie broni bez zezwolenia (od 1944-1951). Materiały 25.07.1951 złożono w archiwum pod sygn. 880, a następnie skomasowano pod sygn. 2446/III. IPN-Rz-03/10 (2446/III) t. 1-3.
Akta sądowe prowadzone od 08.02.1951 p-ko m.in. Adamowi Trebendzie. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego (WSR) w Rzeszowie z dnia 31.05.1951 skazany na karę łączną 12 lat więzienia, pozbawienia praw obywatelskich, publicznych i honorowych na okres lat 4 oraz przepadek całego majątku. W dniu 01.03.1955 WSR w Krakowie zmniejszył karę więzienia do 8 lat (amnestia) i wyznaczył okres próby do dnia 05.02.1959. IPN-Rz-107/1252 t. 1-2 (Sr 243/51).
Trebenda Adam występuje w aktach administracyjnych PUBP w Sanoku w Księdze kontrolnej osób daktyloskopowanych w PUBP w Sanoku za lata 1947-1954. IPN-Rz-50/60.
Zapisy dot. ww. zachowały w aktach administracyjnych PUBP w Sanoku, tj. w Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Sanoku za lata 1951-1954 oraz w Księdze kontrolnej zatrzymanych przez PUBP w Sanoku za lata 1951-1954. IPN-Rz-50/71, IPN-Rz-50/72.
Informacje dot. Adama Trebendy znajdują się w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie oraz w Repertorium wykonania kar (Repertorium "W") Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1951. IPN-Rz-65/11, IPN-Rz-65/23.
A. Trebenda występuje w skorowidzach alfabetycznych więźniów Centralnego Więzienia we Wronkach jako osadzony (od 21.07.1951 do 08.07.1954). IPN-Po-3/63, IPN-Po-3/70, IPN-Po-3/71, IPN-Po-3/72.
Adam Trebenda 09.06.1951 został osadzony w więzieniu w Sanoku, następnie z dniem 19.07.1951 przetransportowany do Rzeszowa. W dniu 21.07.1951 przeniesiony do Wronek, dalej w dniu 09.07.1954 osadzony w Raciborzu. Zwolniony z dniem 07.03.1955. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych (karta DW 68).
Ww. był obserwowany w ramach Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej prowadzonej przez PUdsBP w Sanoku od 13.02.1956. Powodem obserwacji była wcześniejsza przynależność A. Trebendy do organizacji PAW. Sprawę zamknięto w dniu 09.01.1957. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 1589, następnie pod sygn. 8801 i ostatecznie, wg zapisów ewidencyjnych, skomasowano je pod sygn. 2446/II. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Wg zapisów kartoteczno-ewidencyjnych Adam Trebenda był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Piast” (nr rej. 10953/10897) jako członek „nielegalnej partii chłopskiej”. Sprawę od 17.10.1988 do 27.01.1990 prowadził Wydział VI WUSW w Krośnie, następnie materiały zniszczono. Materiałów sprawy krypt. "Piast" brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Charakterystyka nr 101 dot. organizacji młodzieżowej pn. Polska Armia Wyzwoleńcza (PAW) działającej w okresie od kwietnia 1947 do lutego 1951 na terenie pow. sanockiego. Adam Trebenda był członkiem organizacji od roku 1948, wcześniej posiadał nielegalnie karabin oraz uczestniczył w zrywaniu plakatów przed referendum >3xTAK< i dekoracji przed 1 Maja. Materiały opracowane zostały przez Wydział „C” KW MO w Rzeszowie w 1981 roku. IPN-Rz-05/122.
.