Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Piotrkowski
Miejsce urodzenia: Pawełki
Data urodzenia: 13-04-1916
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Salomea


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna [SEO] Materiały operacyjne z lat 1947-1974 dotyczące Henryka Piotrkowskiego. W okresie okupacji na terenie Lwowa, należał do Armii Krajowej, gdzie pełnił funkcję Szefa Ekspozytury Wywiadu. Zatrzymany 16.02.1947 z powodu współpracy z oddziałem pod dowództwem Wł. Nikodemowicza, ps. "Świerk" oraz udzielanie noclegu członkom tegoż oddziału. Sądzony przed WSR w Katowicach i skazany na 3 lata więzienia. W okresie 20.12.1955 do 21.12.1960 rozpracowywany w ramach sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej nr 1777/F. IPN Kr 010/9362 t. 1-2 (9528/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Henryk Piotrkowski był kontrolowany operacyjnie w ramach KE nr rej. KR 9930. Został zarejestrowany 27.01.1971 przez RSB w Nowej Hucie. Rozpracowywany jako b. członek AK, pracownik struktur wywiadu we Lwowie, po wojnie skazany przez WSR w Katowicach za kontakty z podziemiem niepodległościowym. Prowadzenie KE zakończono i materiały złożono 07.12.1974 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 9528/II. IPN Kr 010/9362 t. 2 (9528/II)
Akta kontrolno-śledcze Henryk Piotrkowski był oskarżony o współpracę z oddziałem pod dowództwem Nikodemowicza Władysława, ps. "Świerk", działającym na terenie województwa ślasko-dąbrowskiego oraz krakowskiego. Sprawę skierowano z aktem oskarżenia do WSR w Katowicach. IPN Ka 03/1246 (1925/III)
Akta sądowe Akta WSR w Katowicach w sprawie Henryka Piotrkowskiego i innych. Oskarżony o udzielanie pomocy członkom oddziału podziemia niepodległościowego. Na podstawie wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach z 22.04.1948, skazany na karę 3 lat więzienia. Zwolniony w dniu 16.09.1950. IPN Ka 238/2154 (Sr 228/48)
Akta administracyjne Charakterystyka organizacji o nieustalonej nazwie pod dowództwem Władysława Nikodemowicza vel Halskiego, ps. "Świerk", działającej na terenie województw: rzeszowskiego, krakowskiego i śląsko-dąbrowskiego w latach 1945-1949. IPN Ka 057/24 t. 1-3
Akta penitencjarne W okresie 25.09.1947-29.12.1947 osadzony w areszcie WUBP w Poznaniu. IPN Po 06/117/2
.