Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Bąbel
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 12-02-1955
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Objęty śledztwem prowadzonym od 07.04.1982 do 17.07.1982 w związku z kolportażem ulotek na terenie Gdańska zatytułowanych "Do rodzin internowanych". Zatrzymany 05.04.1982. Materiały złożone do archiwum 29.10.1984 pod sygn. 8461/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8461/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem dot. m.in. Z. Bąbla oskarżonego o to, że "jako członek NSZZ „Solidarność” nie odstąpił od działalności związkowej mimo, że działalność taka została zawieszona dekretem Rady Państwa z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym w ten sposób, że w dniu 05.04.1982 przejął w celu rozpowszechniania kilkaset ulotek mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy i rozpowszechniał je”. 07.04.1982 tymczasowo aresztowany. 20.07.1982 Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni skierowała do Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni akt oskarżenia. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 05.08.1982 zwrócił sprawę prokuraturze celem uzupełnienia śledztwa. Na wniosek Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 17.07.1982 postanowiono zamknąć śledztwo. Zwolniony z AŚ w Gdańsku 27.06.1983 na mocy zarządzenia z dnia 22.06.1983. IPN Gd 267/7465
Akta sądowe Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 17.08.1983 postępowanie karne wobec ww. umorzono na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. IPN Gd 253/9665-9670
.