Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Budziszewski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 07-10-1964
Imię ojca: Marian
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Akta sprawy dotyczącej Jana Budziszewskiego, który został zatrzymany 30.01.1982 za udział w akcji protestacyjnej przeciwko organom MO pod pomnikiem „Poległych Stoczniowców” wbrew postanowieniom dekretu o wprowadzeniu stanu wojennego. Tego samego dnia przeszukany. 31.01.1982 ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska (nr rej. 1178/82) karą 2 miesięcy aresztu zasadniczego. Orzeczoną karę odbywał w ZK w Starogardzie Gdańskim. 11.02.1982 sprawa J. Budziszewskiego została skierowana na drogę postępowania w trybie sądowym. Ww. został uniewinniony od zarzucanego mu czynu na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim (II Kws. 54/82) z 04.03.1982. Zwolniony z ZK w Starogardzie Gdańskim 05.03.1982. IPN Gd 48/61
.