Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Stanisław
Nazwisko: Chylewski
Miejsce urodzenia: Tuchola
Data urodzenia: 28-01-1959
Imię ojca: Alojzy
Imię matki: Agnieszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledztwa prowadzonego w okresie 1.09.1982 do 26.09.1982 w sprawie „udziału w nielegalnym zbiegowisku” 31.08.1982 w Gdańsku. J. Chylewski 31.08.1982 został zatrzymany, 1.09.1982 przesłuchany i tymczasowo aresztowany za to, że „31.08.1982 w Gdańsku ok. godz. 19 uczestniczył w zbiegowisku publicznym dopuszczając się gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy MO rzucając w nich kamieniami”. Akta złożone w archiwum pod sygn. 8253/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8253/III brak. Wpis na podstawie zapisów kart.- ewidenc. i akt IPN Gd 465/51.
Akta prokuratorskie Akta śledztwa w sprawie udziału w zbiegowisku publicznym w Gdańsku 31.08.1982 prowadzonego w trybie doraźnym od 1.09.1982 do 26.09.1982. Janusz Chylewski 31.08.1982 został zatrzymany, 1.09.1982 przesłuchany i tymczasowo aresztowany. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku 29.09.1982 sporządziła akt oskarżenia, w którym zarzucała ww., że „31.08.1982 w Gdańsku, działając wspólnie z innymi, wziął udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuścili się gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy MO rzucając w nich kamieniami oraz butelkami”. IPN Gd 287/2
Akta prokuratorskie Telex Prokuratury Generalnej dot. ścigania organizatorów i uczestników zajść ulicznych. Przeciwko Januszowi Chylewskiemu Prokuratura Rejonowa w Gdańsku prowadziła w trybie doraźnym postępowanie 4 Ds. 109/82 w sprawie udziału w zbiegowisku publicznym w Gdańsku 31.08.1982. Sąd Wojewódzki w Gdańsku 6.10.1982 uniewinnił ww. IPN Gd 76/12
Akta sądowe Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowieniem z 16.09.1982 nie uwzględnił zażalenia ww. i tymczasowy areszt utrzymał w mocy. Sąd Wojewódzki w Gdańsku wyrokiem (III. K. 160/82 „dor”) z 6.10.1982 uniewinnił J. Chylewskiego od powyższego zarzutu uczestnictwa w zbiegowisku publicznym 31.08.1982 i obrzucenia funkcjonariuszy MO kamieniami. IPN Gd 465/51
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego J. Chylewski tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia (4 Ds. 109/82) Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 1.09.1982 w związku z podejrzeniem, że „31.08.1982 w Gdańsku ok. godz. 19 uczestniczył w zbiegowisku publicznym dopuszczając się gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy MO rzucając w nich kamieniami”. Sąd Wojewódzki w Gdańsku 6.10.1982 uchylił tymczasowe aresztowanie. AŚ w Gdańsku ww. opuścił 7.10.1982. IPN Gd 161/49 (38/994)
Akta paszportowe J. Chylewski otrzymał zastrzeżenie (ZT-177/82) na wyjazd za granicę do WKŚ (wszystkich krajów świata) w okresie od 10.11.1982 do 10.11.1984 wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku z powodu „uczestnictwa w zajściach ulicznych”. W latach 1986-1987 ww. odmawiano wydania paszportu na wyjazdy do Berlina Zachodniego, Włoch i RFN ze względu na jego przeszłość, gdyż brał udział w zajściach ulicznych na terenie Gdańska, negatywnie wypowiadał się o obecnej rzeczywistości oraz obawę, że odmówi powrotu do kraju. Ww. 3.08.1987 złożył odwołanie do MSW od decyzji z 3.07.1987. Biuro Paszportów MSW 17.09.1987 uchyliło odmowę wydając zgodę na paszport. IPN By 680/80531 (EABY 80531/1480/Tu)
.