Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Tadeusz
Nazwisko: Czajka
Miejsce urodzenia: Kłodzko
Data urodzenia: 10-10-1956
Imię ojca: Edward
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledztwa w sprawie „udziału w zajściach ulicznych w Gdańsku 11.10.1982”. W. Czajka 12.10.1982 został tymczasowo aresztowany i przesłuchany. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 8211/III zniszczono za protokołem nr 1/88. Otrzymał zastrzeżenie („Z” 255/82/EAWB) na wyjazd za granicę do krajów kapitalistycznych (KK) i krajów socjalistycznych (KS) w okresie od 10.11.1982 do 10.11.1984 wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku. Materiałów o sygn. 8211/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Akta w sprawie śledztwa prowadzonego w trybie doraźnym dot. demonstracji ulicznych do jakich doszło w październiku 1982 w Gdańsku. Tymczasowo aresztowany 12.10.1982. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku 10.12.1982 sporządziła akt oskarżenia zarzucając W. Czajce, że „11 października 1982 w Gdańsku brał udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuścili się gwałtownego zamachu na mienie i pełniących służbę porządkową funkcjonariuszy MO rzucając w nich kamieniami, w ten sposób, że brał udział w budowaniu barykady znosząc na nią pojemniki od śmieci i siatkę drucianą”. IPN Gd 62/6
Akta sądowe Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowieniem (III K. 210/82 „Dor”) z 11.12.1982 odstąpił od prowadzenia sprawy w trybie doraźnym oraz przekazał ją według właściwości do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Gdańsku. Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem (IV K. 1481/82) z 27.12.1982 nie uwzględnił prośby W. Czajki z 19.12.1982 utrzymując w mocy tymczasowe aresztowanie. Ww. skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku z 11.02.1983 na karę 1 roku pozbawienia wolności, obciążając kosztami postępowania oraz opłatą sądową. Rada Państwa PRL uchwałą (Nr PU-1111-40-83) z 19.04.1983 skorzystała z prawa łaski w stosunku do ww. warunkowo zwalniając go z odbycia reszty kary wyznaczając okres próby na 3 lata. Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z 1.09.1983 na mocy ustawy z 21.07.1983 o amnestii darował ww. nieuiszczone koszty i opłaty sądowe. IPN Gd 112/27
.