Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan Józef
Nazwisko: Lewandowski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 18-06-1950
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] S. Lewandowski 12.11.1981 zarejestrowany pod nr 41333 jako Osoba Zabezpieczona, 25.02.1982 przerejestrowany pod tym samym numerem rej. do SOS krypt. "Bernard" nr rej. 36808, prowadzonej od 04.11.1980 do 29.09.1982, dotyczącej „nielegalnej działalności”. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18174/II. Materiałów o sygn. 18174/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Akta śledztwa prowadzonego w okresie od 6.02.1982 do 19.05.1982 w sprawie nie odstąpienia od działalności związkowej i pomocy w drukowaniu ulotek. S. Lewandowski podejrzany o „dostarczenie członkom Prezydium NSZZ »Solidarność« w Gdańsku powielacza oraz farby drukarskiej przez co umożliwił drukowanie pism o treści mającej osłabić gotowość PRL”. Akta złożono do archiwum pod sygn. 8110/III. Materiałów o sygn. 8110/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl. II 90/82) w sprawie Stefana Lewandowskiego, tymczasowo aresztowanego 17.02.1982. Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z 23.03.1982 odstąpiła od prowadzenia postępowania w trybie doraźnym, wyłączyła ze sprawy (Pm. Śl. II-41/82) do odrębnego prowadzenia materiały dot. ww., a 19.05.1982 sporządziła akt oskarżenia, w którym zarzucała oskarżonemu, że „będąc członkiem NSZZ »Solidarność«, którego działalność w czasie trwania stanu wojennego została zawieszona, nie odstąpił od udziału w tej działalności przez to, że chcąc, aby inne osoby sporządzały i rozpowszechniały na terenie Trójmiasta pisma zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy - dostarczył im na początku lutego 1982 powielacz i farby”. IPN Gd 267/7498
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdyni z 17.02.1982 w związku z postępowaniem (Pm. Śl. II-41/82) za to, że dostarczył innym osobom powielacz i farbę w celu rozpowszechniania „fałszywych wiadomości”. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni wyrokiem z 28.05.1982 (SmW 84/82) skazał Stefana Lewandowskiego na karę 1 roku pozbawienia wolności, opłatę sądową oraz poniesienie całości kosztów postępowania. Osadzony 22.02.1982 w AŚ w Gdańsku, 17.06.1982 przeniesiony do ZK w Potulicach, 2.11.1982 do AŚ w Gdańsku, 22.11.1982 ponownie do ZK w Potulicach, który opuścił 6.12.1982. Ww. w okresie od 24.08.1982 do 29.08.1982 przebywał na przepustce. IPN By 98/150 (38/1614)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Ww. uzgodnił z przedstawicielem holenderskiej organizacji związkowej „FNV” kwestie dot. kanałów przesyłek i zakupów dla NSZZ „Solidarność” w postaci materiałów, maszyn i urządzeń poligraficznych. Figuruje w Notatce służbowej ze spotkania z KS pseud. „ZJ” z 5.05.1981, w której znajduje się informacja, że ww. nie posiada konta dewizowego oraz w Informacji ze spotkania z TW „Anna” z 15.10.1981. Podczas wizyty na Uniwersytecie w Amsterdamie w lutym 1981 ww. powiedział, że „nie wie, gdzie jest nasz rząd, czy w Warszawie czy w Moskwie”. Po powrocie do kraju został wezwany do MSW i na pytanie, czy już wie gdzie jest nasz rząd, potwierdził, że wie odpowiadając, że w Moskwie. Figuruje w Wyciągu z informacji od TW „Cygan” z 24.01.1981 sporządzonym 17.04.1981 . Ww. w ramach MKZ zajmował się sprawami ordynacji wyborczej, zasiłkami statutowymi, refundacją dla małych zakładów pracy. IPN GD 003/166 t. 1, 3, 7-8, 10-12, 17, 23, 26 (185/IV)
Akta paszportowe S. Lewandowski otrzymał zastrzeżenie („Z” Nr a/a/82/EAGD) na wyjazd za granicę do WKŚ (wszystkich krajów świata) na okres od 19.02.1982 do 18.02.1984 wniesione 5.03.1982 przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku w związku z podejrzeniem, że „w styczniu 1982 w Gdańsku będąc członkiem NSZZ »Solidarność«, którego działalność w czasie trwania stanu wojennego została zawieszona nie odstąpił od tej działalności przekazując powielacz oraz farby drukarskie w celu sporządzania drukiem i rozpowszechniania wiadomości mających na celu osłabienie gotowości obronnej PRL”. 21.04.1981 materiały wypożyczył Wydz. IV KWMO w Gdańsku. IPN Gd 645/170447 (EAGD 170447)
Materiały administracyjne Materiały administracyjne obejmujące meldunki przesyłane z KWMO w Radomiu do MSW. S. Lewandowski, członek Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku figuruje w Meldunku sporządzonym 9.11.1980 przez Zastępcę Komendanta MO w Radomiu. Ww. przebywał 9.11.1980 w Radomiu, gdzie wypowiadał się na temat sytuacji w „Solidarności” oraz Krajowej Komisji Porozumiewawczej. IPN Ra 02/47 t. 1
.