Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Izabella Krystyna
Nazwisko: Lipniewicz
Nazwisko rodowe: Kochalska
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 04-04-1953
Imię ojca: Bogusław
Imię matki: Elżbieta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Akta śledztwa prowadzonego w okresie 18.12.1981-21.12.1981 w sprawie rozpowszechniania nielegalnych ulotek w Gdańsku. I. Lipniewicz tymczasowo aresztowana 19.12.1981. Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni 22.12.1981 sporządziła akt oskarżenia, zarzucając ww., że „17.12.1981 około godz. 17 w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna, (...) rozpowszechniała nielegalnie ulotki zawierające fałszywe wiadomości na temat aktualnej sytuacji w kraju i na Wybrzeżu Gdańskim, których rozpowszechnianie mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy przez to, że po nawiązaniu rozmowy z grupą funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej Izabela Lipniewicz otworzyła posiadaną przy sobie torebkę, z której inna osoba wyjęła za jej zgodą ulotkę zaczynającą się od słów »Niezależny Serwis Informacyjny nr 3« i wręczyła ją jednemu z tych funkcjonariuszy". IPN Gd 267/6832
Akta sądowe Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z 24.12.1981 skierował sprawę do rozpoznawania w trybie doraźnym, a wyrokiem z 29.12.1981 skazał I. Lipniewicz na karę 3 lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat, obciążył karą pieniężną na rzecz Skarbu Państwa oraz zobowiązał do pokrycia kosztów postępowania w sprawie. SMW w Gdyni wyrokiem (Sm. W. 250/82) z 28.01.1983 uniewinnił ww. od zarzutu popełnienia przestępstwa. Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni 4.02.1983 wniosła rewizję (Pm. Śl. 15/81) od wyroku Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 28.01.1983 do Sądu Najwyższego-Izby Wojskowej, który wyrokiem z 6.04.1983 nie uwzględnił rewizji i zaskarżony wyrok utrzymał w mocy. IPN Gd 253/9471-9472
Akta sądowe Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowieniem (III Ko 249/83 „o”) z 31.10.1983 sprawę I. Lipniewicz o niesłuszne skazanie przekazał do Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni do merytorycznego rozpoznania. Na mocy postanowienia (Żo 1/84) Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 24.01.1984 w związku z niesłusznym skazaniem ww. otrzymała odszkodowanie i zadośćuczynienie. IPN Gd 253/9644
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz. V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. I. Lipniewicz skazana przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 3 lata pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych. IPN GD 003/176 (200/IV)
.