Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Marian
Nazwisko: Tokarz
Miejsce urodzenia: Chełmża
Data urodzenia: 18-04-1949
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Klara


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] H. Tokarz rejestrowany 4.10.1983 pod nr 22175 przez Pion V RUSW w Żninie do SOR krypt. „Pałuki” nr 21893 (prowadzonej od 25.07.1983 do 16.07.1984) z powodu „przynależności do nielegalnej grupy redagującej i kolportującej wydawnictwo b. NSZZ »Solidarność« na terenie Żnina pod nazwą »Solidarność Pałucka«, zawierające treści o charakterze antypaństwowym". Z ww. przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą, w wyniku której zaniechał dalszej działalności. Materiały złożone do archiwum 16.07.1984 pod sygn. 6249/II zniszczono. Materiałów o sygn. 6249/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie od 26.09.1984 w ramach KE krypt. „Hydraulik” z powodu „wrogiej działalności w środowisku”. Kontrolę zakończono z powodu nie stwierdzenia działalności niezgodnej z obowiązującym prawem. Materiały 26.11.1986 złożono do archiwum i skomasowano pod sygn. 6249/II. Materiały zniszczono 24.01.1990. Materiałów o sygn. 6249/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Wydz. Paszportów WUSW w Bydgoszczy decyzją z 2.07.1987 odmówił H. Tokarzowi wydania paszportu na wyjazd do Szwecji w terminie od 14 do 16 08.1987 na podstawie art. 4 pkt 2 ustawy o paszportach z dn. 17.06.1959. IPN By 680/172192 (EABY 2724/Żn)
.