Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-02-2021 08:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Zbigniew
Nazwisko: Łukomski
Miejsce urodzenia: Ozorków
Data urodzenia: 22-01-1952
Imię ojca: Witold
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982, i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”.
Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie, były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni.
Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym budowę mostu pontonowego na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia).
Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację.
Bibliografia:
- Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58.
- Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.
- Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008.
- Polak W., Czas ludzi niepokornych, Toruń 2003.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 11.01.1982 rejestrowany jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania założonej po spotkaniu, na którym utworzono klub „Rzeczpospolita Samorządna - Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość”. Deklarację założycielską podpisały 42 osoby z terenu Łodzi. Sprawę zakończono po przeprowadzeniu rozmów ostrzegawczych z figurantami. Materiały złożono w Wydziale „C” KWMO w Łodzi pod nr 6072/II. 3.07.1989 wykonano mikrofilm nr 6072/2. Akta zostały wybrakowane za protokołem 1022/90. IPN Ld 047/437 (6072/2); materiały ewidencyjno-kartoteczne.
Akta administracyjne Figuruje w Księdze ewidencji żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania (JW 1636) na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem. Powołany 5.11.1982, przydzielony do 6 kompanii pontonowej. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń 3.02.1983. IPN By 674/7, karta ewid. IPN Ld 475/21
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rejestrowany jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Belfer” przez Wydział III-1 WUSW w Łodzi. Materiały archiwalne o sygn. 7807/II zniszczono 31.08.1989. Materiałów o sygn. 7807/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Meldunki Wydziału III-1 WUSW w Łodzi, przesyłane do Departamentu III MSW, dotyczące środowiska akademickiego (Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka) i uczniowskiego na terenie Łodzi. W dokumencie „Ocena stanu bezpieczeństwa województwa miejskiego łódzkiego w obiektach i środowiskach chronionych przez Wydział III-1 WUSW w Łodzi w 02.1989” znajduje się informacja, że W. Łukomski został przewodniczącym Regionalnej Rady Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. IPN BU 01232/79
Teczka tajnego współpracownika (TW) Teczka personalna tajnego współpracownika ps. „Jadzia”. W informacji odnośnie kontaktów TW znajduje się W. Łukomski, który studiował wspólnie z TW „Jadzia”. IPN Ld 0040/1748 t. 1 (46191/I)