Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej Marian
Nazwisko: Jeziorski
Miejsce urodzenia: Knurów
Data urodzenia: 12-11-1969
Imię ojca: Edward
Imię matki: Elżbieta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sprawy o wykroczenie Wydz. Śledczy WUSW w Katowicach prowadził sprawę o wykroczenie, ponieważ Maciej Jeziorski dn. 30.01.1989 wziął udział w manifestacji, która odbyła się na katowickim rynku. Podczas manifestacji miał przy sobie paczkę, w której znajdował się transparent z napisem: „Konfederacja Polski Niepodległej Solidarność Zwyciężymy”. Sprawę zakończono dn. 31.01.1989 z powodu „braku dostatecznych dowodów winy”. Materiały złożono w archiwum pod sygnaturą 10060/III. IPN Ka 029/1105 (10060/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrolowany operacyjnie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia, jako osoba zaangażowana w „nielegalną propagandę polityczną” w środowisku akademickim. Sprawę założono na podstawie informacji uzyskanych z innych pionów operacyjnych. W tym czasie w/w był studentem I roku Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Sprawę zakończono dn. 30.01.1990, następnie materiały zniszczono. Materiały zniszczono w lutym 1990 r. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.