Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Jan
Nazwisko: Ingier
Miejsce urodzenia: Piotrków Trybunalski
Data urodzenia: 01-10-1934
Imię ojca: Klemens
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Zbigniew Ingier został internowany na mocy decyzji nr 37662 z dn. 12.12.1981 Komendanta Wojewódzkiego MO w Piotrkowie Trybunalskim, na wniosek Wydziału V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim. Jako powód podano, że pozostając na wolności zagrażałby bezpieczeństwu państwa i porządkowi publicznemu przez to, że „agituje do strajków i bojkotowania zarządzeń władz”. Decyzją nr 1 Komendanta Wojewódzkiego MO w Piotrkowie Tryb. z dn. 23.12.1981 uchylono internowanie. Występuje w wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego – poz. 2610. IPN Ld 271/11 (11, 2/5, 14), IPN Po 161/1.
Akta internowanego. Internowany w okresie 13.12.-23.12.1981. Osadzony od 14.12.1981 w Zakładzie Karnym w Sieradzu. Zwolniony 23.12.1981. IPN Po 88/12.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Ideolog" nr rej. 5775, prowadzony od 14.12.1981 przez Wydział V KW MO Piotrków Trybunalski (formalnie zarejestrowany 06.01.1982). Z. Ingier był kontrolowany operacyjnie jako pracownik Fabryki Maszyn Górniczych "Pioma" w Piotrkowie Trybunalskim ze względu na wcześniejszą działalność w NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy oraz w Zarządzie Regionalnym NSZZ "Solidarność" Ziemi Piotrkowskiej, podejrzany o kontynuowanie działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego. Wytypowany do akcji krypt. „Klon” dot. przeprowadzenia rozmów ostrzegawczych. Rozmowę ostrzegawcza przeprowadzono 13.12.1981, po której został internowany. Prowadzenie sprawy przejął i zakończył Referat V RUSW Piotrków Trybunalski 09.08.1983. IPN Ld 067/386/J (737/2) mikrofilm.
.