Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-03-2020 14:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Tadeusz
Nazwisko: Kozieł
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 20-08-1960
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Eugenia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 11.01.1982 jako figurant do SOR krypt. „Loża” pod nr 45339. Sprawa prowadzona wobec grupy osób będącymi założycielami i członkami „Klubów Samorządnej Rzeczypospolitej – Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość”. Z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Sprawę zakończono 30.11.1982 ze względu na „odstąpienie od wrogiej działalności”. Wpis na podst. zapisów kart.-ewidenc. oraz IPN Ld 047/437 (06072/2).
Akta kontrolne śledztwa Przesłuchiwany 10.02.1982 jako świadek w sprawie prowadzonej przeciwko innym osobom. Śledztwo dotyczyło wykonania napisów na murach „nawołujących do popełnienia przestępstwa”. IPN Ld pf 86/12 (1343/III).
Materiały administracyjne Meldunek Wydz. V KWMO Łódź dotyczący kontaktów J. Kozieła z innymi nieformalnymi grupami m.in. z członkami Polskiego Stronnictwa Pracy. IPN Ld pf 88/3 t. 2 (2891/XA).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany do SOS krypt. „Myśliciele” pod nr 48475 przez Wydz. III-1 WUSW w Łodzi. Kontrolowany z powodu organizowania klubów dyskusyjnych „o charakterze antysocjalistycznym” na terenie UŁ. Materiały zdjęto z ewidencji 15.05.1985 i złożono w Wydz."C" WUSW w Łodzi pod nr arch. 06413/II, zniszczono w 1989 za protokołem brakowania 987/89, poz.23. Materiały zniszczono. Wpis na podst. zapisów kart.-ewidenc. oraz IPN BU 01232/13/3 (V Ds. 163/92).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany pod nr 57962 przez Wydz. III WUSW Łódź 11.11.1988 w kategorii OZ (osoba zastrzeżona/ zabezpieczona). Dnia 29.11.1988 przerejestrowany do SOR krypt. „Robotnik” (nr rej.58030) ze względu na przynależność do organizacji „Okręgowa Komisja Robotnicza Polskiej Partii Robotniczej". Sprawę zakończono ze względu na zmianę sytuacji społeczno- polityczną. IPN Ld 014/1042 (7860/II) IPN BU 0248/257 t. 9 (55665/II/9).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W materiałach SOR krypt. „Ekipa” prowadzonej wobec członków KPN z terenu Łodzi zamieszczono notatkę z dnia 26.07.1989 dot. współdziałania łódzkich struktur KPN i PPS. W rozmowach na temat współpracy brał udział J. Kozieł. IPN Ld 084/6 t. 1 (7867/II).
Akta paszportowe Zabezpieczenie nr „Zab”-48/85 wniesiono w dniu 24.01.1985. Brak informacji dot. powodów zabezpieczenia. Anulowane 08.08.1989. IPN Ld 533/431846 (EALD 431846).