Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech Dionizy
Nazwisko: Pijarowski
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 17-04-1927
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Sylwester
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa. Śledztwo nr 213/WŁ/52 prowadzone od 16.10.1952 do przez Wydz. V UBP na m. Łódź i Wydz. Śledczy UBP na m. Łódź, przeciwko Pijarowskiemu Lechowi, podejrzanemu o publiczne rozpowszechnianie informacji szkalujących sytuację gospodarczą PRL, tj. o czyn z art. 22 M.K.K oraz słuchanie radia. Pijarowski Lech został zatrzymany 16.10.1952, a od 18.10.1952 zastosowano wobec niego areszt tymczasowy do 27.11.1952. 13.11.1952 został przeniesiony do więzienia przy ul. Sterlinga w Łodzi. 20.11.1952 śledztwo zostało zamknięte wnioskiem „o ukaranie w trybie postępowania przed Komisją Specjalną”. Materiały 21.11.1952 zostały przekazane Prokuraturze m. Łodzi. 26.11.1952 Wiceprokurator zatwierdził wniosek wystawiony przez Wydz. Śledczy UBP na m. Łódź. Postanowieniem Komisji Specjalnej w Warszawie na sesji wyjazdowej w Łodzi w dn. 22.12.1952 skazano Pijarowskiego Lecha na 24 miesiące obozu pracy i z mocy art.1 i 4 ust. o amnestii połowę kary mu darowano. Ponadto orzeczono przepadek radioodbiornika na rzecz Skarbu Państwa. Materiały sprawy złożono w archiwum do nr 428/III, następnie materiały przerejestrowano do nr 11943/III. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z dn. 9.09.1998 wyrok Komisji Specjalnej w Warszawie na sesji wyjazdowej w Łodzi z dn. 22.12.1952 uznano za nieważny. IPN Ld PF 12/4386 (11943/III), IPN Ld 127/39 (11943/III).
Akta penitencjarne. Pijarowski Lech został zatrzymany 16.10.1952, a od 18.10.1952 zastosowano wobec niego areszt tymczasowy. 13.11.1952 został przeniesiony do więzienia przy ul. Sterlinga w Łodzi. 06.01.1953 przetransportowany do więzienia Sosnowiec-Radocha, z którego przeniesiony został 08.01.1953 do Ośrodka Pracy Więźniów w Mysłowicach. Koniec kary upływał 18.10.1953. Materiałów penitencjarnych nie odnaleziono. Wpis na podstawie akt śledczych: IPN Ld PF 12/4386 (11943/III), IPN Ld 127/39 (11943/III).
Materiały administracyjne, zawierające sprawozdania UBP na m. Łódź i WUBP w Łodzi dot. operacyjnego zabezpieczenia wyborów do Sejmu PRL w 1952 r. na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Lech Pijarowski występuje w sprawozdaniu Naczelnika Wydz. V UBP na m. Łódź z dn. 27.10.1952 jako osoba publicznie wypowiadająca się w sposób żartobliwy i negatywny o ZSRR. Wszczęto przeciw niemu śledztwo i sprawę skierowano na drogę sądową. IPN Ld PF 10/368 (389/X).
Materiały administracyjne, zawierające sprawozdania i analizy roczne oraz sprawozdania miesięczne Wydziału V UBP na m. Łódź za rok 1952 oraz za styczeń 1953. Pijarowski Lech występuje w materiałach jako osoba „podejrzana o uprawianie (…) propagandy odnośnie wyborów”, przeciw której Wydz. Śledczy wszczął śledztwo. IPN Ld PF10/309 (324/X).
.