Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Naruszewicz
Miejsce urodzenia: Bakałarzewo
Data urodzenia: 24-10-1908
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne W dn. 25.04.1947 Stanisław Naruszewicz ujawnił się przed Komisją Amnestyjną w PUBP Suwałki jako członek AK/WiN ps. „Żelazny”. Do AK należał od 1942, pełnił funkcję zwykłego członka, od 1945 otrzymał funkcję dowódcy kompanii oraz należał do patrolu „Oka”. Otrzymał zaświadczenie Nr 171/62272. AP w B-stoku, sygn. 1427/48, ankieta osoby ujawnionej (DU-3817).
Akta administracyjne Meldunki z PUBP woj. białostockiego do Wydz. III WUBP Białystok za 1947 rok. W aktach zachował się telefonogram przesłany z PUBP Augustów do Wydz. III WUBP Białystok z dn. 26.04.1947, w którym Stanisław Naruszewicz występuje jako ujawniony dowódca kompani AK/WiN o ps. „Żelazny”. IPN Bi 045/762 (39/23)
Akta kontrolne śledztwa Akta sprawy przeciwko Stanisławowi Naruszewiczowi aresztowanemu w dn. 12.09.1949 przez Wydz. III WUBP Białystok w miejscowości Borowskie pow. Olecko. Przeciwko ww. prowadzono śledztwo, które wykazało, iż w lutym 1942 wstąpił do AK (obwód Suwałki) otrzymując ps. „Żelazny”. W czerwcu 1944 został wywieziony przez Niemców na roboty przymusowe do Halsberg. W dn. 25.05.1945 powrócił do Bakałarzewa, nawiązał kontakt z dowódcą kompanii WiN o ps. „Koc”, po czym objął funkcję dowódcy plutonu rezerwy WiN. W sierpniu 1946 ochotniczo wstąpił do patrolu dywersyjnego WiN pod dowództwem „Oka” działającego na terenie pow. suwalskiego, oleckiego i augustowskiego. Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia w dn. 31.10.1949, w którym ww. został oskarżony o dokonanie akcji przeciwko członkom ORMO i PPR w dn. 13.03.1947 na terenie wsi Monety pow. Olecko przy współpracy z oddziałem „Jura” i w dn. 15.03.1947 na szkodę Urzędu Gminy na terenie wsi Wólka-Bakałarzewo pow. Suwałki. IPN Bi 015/429 (KSL-7561)
Akta sądowe Wyrokiem WSR w Białymstoku z dn. 27.01.1950 uznany winnym dokonania akcji w dn. 13.03.1947 przeciwko członkom ORMO i PPR na terenie wsi Monety w ten sposób, iż zaprowadził oddział „Jura” do tejże miejscowości, a także że wraz z oddziałem „Oka” w dn. 15.05.1947 dokonał akcji na szkodę Zarządu Gminnego we wsi Wólka Bakałarzewo. Za powyższe skazany na karę łączną 12 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat. Postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego z dn. 22.09.1950 skargę rewizyjną S. Naruszewicza pozostawiono bez uwzględnienia, a wyrok WSR w Białymstoku utrzymano w mocy. Postanowieniem WSR w Białymstoku z dn. 31.03.1953 na mocy ustawy o amnestii z 22.11.1952 karę złagodzono do 8 lat więzienia. Od 5.11.1949 osadzony w Więzieniu w Białymstoku, w dn. 21.06.1954 zwolniony warunkowo z Więzienia w Barczewie na podstawie postanowienia WSR w Białymstoku z dn. 15.06.1954. IPN Bi 237/46, IPN Bi 033/167/1 (AS-304/SR-708/49)
Teczka zagadnieniowa Teczka zagadnieniowa "P-13" rejestrowana 22.09.1959 została wszczęta na podstawie materiałów spraw 5/55, 6/55 dot. działalności członków AK-WiN na terenie b. woj. białostockiego. Stanisław Naruszewicz występuje w wykazie zaświadczeń dla amnestionowanych. IPN Bi 011/4/1 (85/IV)
Charakterystyka Charakterystyka 97, 98 AK-WiN Suwałki. W aktach zachował się kwestionariusz osobowy członka AK Komenda Obwodu Suwałki z dn. 26.08.1988 dotyczący Stanisława Naruszewicza. Ww. wstąpił do AK w 1942, w okresie: maj-wrzesień 1945 należał do AK działającej na terenie gminy Bakałarzewo pow. Suwałki. Pełnił funkcję dowódcy plutonu oraz przekazywał meldunki sytuacyjne dowódcy kompanii o ps. „Oko”. We wrześniu 1945 przeszedł do WiN na terenie pow. Suwałki. Wyrokiem WSR w Białymstoku skazany na karę 12 lat więzienia, którą na mocy amnestii złagodzono do 8 lat. Postanowieniem WSR w Białymstoku z dn. 13.06.1954 zwolniony warunkowo z więzienia. IPN Bi 019/125/3 (2/55)
.