Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Ejsmont
Miejsce urodzenia: Ogrodniczki
Data urodzenia: 11-08-1924
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Franciszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Akta w sprawie przeciwko Edwardowi Ejsmontowi podejrzanemu o przynależność do NZW i posiadanie broni. Ww. został zatrzymany w dn. 27.03.1946 i osadzony w Więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku na podstawie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu z terminem do 27.06.1946. Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia w dn. 24.05.1946. E. Ejsmont oskarżony został o to, że od dn. 2.07.1945 należał do NZW w oddziale „Kmicica”, od 22.07.1945 do 15.08.1945 przydzielony był do pracy we wsi Rogowo mając ścisły kontakt z członkami i dowódcami związku, po czym przydzielony został do rezerwy NZW „mającej na celu przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego” i jako jej członek pozostał do chwili zatrzymania. Używał ps. „Jaskółka”. IPN Bi 015/398 (KSL-2431)
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko Edwardowi Ejsmontowi, który wyrokiem WSR w Białymstoku w dn. 2.10.1946 uznany został winnym tego, „że od 2.07.1945 do początku sierpnia 1945 na terenie pow. białostockiego brał udział w nielegalnym związku NZW mającym na celu obalenie ustroju Państwa Polskiego jako zwykły członek pod ps. »Jaskółka«”. Za powyższe na mocy Dekretu PKWN o ochronie Państwa z dn. 30.10.1944 został skazany na 5 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych przez 2 lata. W dn. 8.10.1946 skierowany został z Więzienia w Białymstoku do Więzienia we Wronkach, skąd został zwolniony 14.03.1947 na mocy ustawy o amnestii z dn. 22.02.1947. IPN Bi 212/986 (R. 717/46, 033/164/K)
Akta penitencjarne W okresie: 9.10.1946-14.03.1947 osadzony w Centralnym Więzieniu we Wronkach, gdzie został przewieziony z więzienia w Białymstoku. Zwolniony 14.03.1947 na mocy amnestii. IPN Po 3/57 oraz IPN Po 3/67-68.
Charakterystyka Kwestionariusze osobowe do charakterystyki nr 47 NZW Komenda Powiatu Białystok krypt. „Bałtyk” działającej w okresie: kwiecień/maj 1945-kwiecień 1947. W aktach zachował się kwestionariusz osobowy Edwarda Ejsmonta z dn. 15.08.1978. Ww. od 2.07.1945 do 1.08.1945 był szeregowym członkiem NZW na terenie pow. białostockiego w oddziale pod dowództwem „Kmicica”. Został zatrzymany dnia 27.03.1946 przez WUBP Białystok. IPN Bi 019/87/3 (2/37)
.