Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Stanisław
Nazwisko: Michalski
Miejsce urodzenia: Ostrołęka
Data urodzenia: 18-11-1921
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stanisława
Znany/a też jako:
Zbigniew Edward Michalski-Jaszczota
urodzony/a 13- 11-1921

Zbigniew Edward Michalski-Jaszczołd
urodzony/a 13- 11-1921

Zbigniew Edward Michalski-Jaszczołt
urodzony/a 18- 11-1921

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa prowadzone w okresie od 03.04.1946 do 18.05.1946 przez Wydział Śledczy WUBP Białystok w sprawie Zbigniewa Michalskiego, który w dn. 3.04.1946 w Ciechanowcu został aresztowany przez funkcjonariuszy WUBP Białystok. W dn. 18.05.1946 oskarżony m.in. o to, że „należał do nielegalnej organizacji NSZ mającej na celu obalenie przemocą istniejącego ustroju Państwa Polskiego”, uchylił się od zasadniczej służby wojskowej oraz posiadał nielegalnie broń. W toku śledztwa ustalono, iż ww. do Narodowych Sił Zbrojnych należał od stycznia 1943 pod ps. „Pilar”, a w okresie od lutego 1943 do dnia zatrzymania zajmował następujące stanowiska w strukturach Narodowych Sił Zbrojnych: zastępcy komendanta, a następnie komendanta pow. Bielsk Podlaski, p.o. komendanta pow. Sokółka, komendanta pow. Wysokie Mazowieckie, zastępcy komendanta pow. Białystok, oficera organizacyjnego, a następnie dyspozycyjnego Okręgu Białystok. W okresie: listopad 1944-styczeń 1945 był aresztowany. Sprawa w dn. 22.03.1952 została przesłana do WUdsBP w Łodzi. IPN Bi 07/182 (KSL-2435, 518/III).
Akta śledztwa prowadzone w okresie od 03.04.1946 do 1955 przez Wydział Śledczy WUBP Białystok, PUBP/PUdsBP Łobez przeciwko Zbigniewowi Michalskiemu, który jako oficer dyspozycyjny przy komendzie Okręgu Białystok Narodowych Sił Zbrojnych był podejrzany o przynależność do Narodowych Sił Zbrojnych, uchylanie się od zasadniczej służby wojskowej oraz nielegalne posiadanie broni palnej. Występował pod ps. „Skiba” , „Pilar”. Akta zawierają materiały Narodowych Sił Zbrojnych z lat 1943-1944 (m.in.: rozkazy dzienne), akt oskarżenia z dn. 18.05.1946, odpis wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dn. 23.09.1946. W aktach zachowały się również materiały wstępno-agencyjnego rozpracowania z lat 1953-1955 prowadzonego przez PUBP Łobez wobec Zbigniewa Michalskiego, który przybył na te tereny jesienią 1950, zamieszkał w Resku i jako były członek Narodowych Sił Zbrojnych poddany został kontroli. Kierownictwo PUdsBP Łobez przesłało materiały do MUdsBP w Łodzi w związku pobytem Zbigniewa Michalskiego w Łodzi od roku 1954. IPN Ld Pf 12/1 (KSL-2435, 23/III).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawie Michalskiego vel Jaszczołt Edwarda, który wyrokiem Wojskiego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dn. 23.09.1946 został uznany winnym tego, że „od czasu wyzwolenia terenu woj. białostockiego spod okupacji niemieckiej do 3.04.1946 brał czynny udział w związku mającym na celu przemocą zmianę ustroju Państwa Polskiego- nielegalnej organizacji NSZ na stanowisku oficera dyspozycyjnego okręgu białostockiego NSZ”, posiadał nielegalnie broń, uchylił się od obowiązku służby wojskowej oraz do chwili zatrzymania posługiwał się dokumentem na nazwisko Jaszczołt Edward. Za powyższe skazany na karę łączną 10 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat. Postanowieniem o zastosowaniu amnestii z dn. 22.03.1947 karę złagodzono do 4 lat więzienia. IPN Bi 212/945 (As-174/R 654/46).
W dniu 09.10.1946 osadzony w Centralnym Więzieniu we Wronkach gdzie przybył z Białegostoku. Zwolniony z więzienia 03.04.1950. IPN Po 3/57, IPN Po 3/58, IPN Po 3/67, IPN Po 3/68.
Sprawa prowadzona w okresie od 22.09.1959 do 30.11.1971przez Wydz. III KWMO Białystok dotycząca byłych członków podziemia niepodległościowego obozu narodowego objętych kontrolą operacyjną. Zbigniew Michalski występuje w materiałach jako były członek Narodowych Sił Zbrojnych o ps. „Pilar-Zbigniew” osadzony w Więzieniu we Wronkach. Wymieniany jest m.in. w spisach członków: Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych XIII Białystok, Sztabu Komendy Powiatowej Narodowych Sił Zbrojnych XIII/1 Bielsk Podlaski, Sztabu Komendy Powiatowej Narodowych Sił Zbrojnych XIII/6 Sokółka, Sztabu Komendy Powiatowej Narodowych Sił Zbrojnych XIII/8 Wysokie Mazowieckie, spisie osób represjonowanych sądownie i administracyjnie, spisie członków Stronnictwa Narodowego, raportach z rozpracowania Stronnictwa Narodowego na terenie woj. białostockiego i rozpracowania członków Komendy Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych XIII Białystok. IPN Bi 011/1/1-2 (76/IV).
Teczka zagadnieniowa "P-13" prowadzona w okresie od 22.09.1959 do 29.12.1971 przez Wydział III KWMO Białystok dotycząca badania przejawów nielegalnej działalności byłych członków AK-WiN z terenu woj. białostockiego. Zbigniew Michalski wymieniany jest w piśmie skierowanym z KPMO Siemiatycze do KWMO SB Łódź z dn. 28.10.1961 jako mieszkaniec Łodzi i były dowódca bojówki o ps. „Pilar” oraz jako szef Wydz. Organizacyjnego Komendy Okręgu Narodowej Organizacji Wojskowej krypt. „Cyryl” oraz drugi zastępca komendanta Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych krypt. „XIII”. IPN Bi 011/3/2 (85/IV), IPN Bi 011/4/1 (85/IV).
W aktach paszportowych znajduje się oświadczenie Zbigniewa Michalskiego, w którym stwierdza, że w związku z ucieczką z transportu więziennego w 1940 roku i działalnością konspiracyjną przeciw okupantowi hitlerowskiemu był poszukiwany listami gończymi Gestapo, co stanowiło przyczynę posługiwania się przybranym nazwiskiem: Jaszczołt Edward. IPN Ld 533/403 (EALD 000403).
Kwestionariusze osobowe i karty na czyn do "Charakterystyki nr 55" dot. nielegalnej reakcyjnej organizacji Narodowe Siły Zbrojne krypt. „XIII/7” działającej na terenie pow. Białystok. W aktach zachował się kwestionariusz osobowy na członka Narodowych Sił Zbrojnych z dn. 24.10.1973 dotyczący Zbigniewa Michalskiego, który od stycznia 1943 należał do Narodowych Sił Zbrojnych, pełniąc kolejno funkcje: komendanta Narodowych Sił Zbrojnych w powiatach: Bielsk Podlaski, Sokółka, Wysokie Mazowieckie, Białystok, przed aresztowaniem pełnił funkcję oficera dyspozycyjnego Okręgu Białystok. Opracowanie sporządzono w roku 1973 w Wydz. "C" KWMO w Białymstoku. IPN Bi 019/86 (2/36).
Charakterystyka, kwestionariusze osobowe i karty na czyn do "Charakterystyki nr 55" dot. nielegalnej reakcyjnej organizacji Narodowe Siły Zbrojne krypt. „XIII/7” działającej w okresie: sierpień 1944-kwiecień 1945 na trenie pow. Białystok. Zbigniew Michalski występuje w materiałach jako zastępca komendanta Narodowych Sił Zbrojnych krypt. „XIII/7” na terenie pow. Białystok w okresie: październik-listopad 1944. IPN Bi 019/85/1-2(2/36).
Kwestionariusze osobowe oraz karty na czyn do "Charakterystyki nr 88" dot. organizacji Narodowe Siły Zbrojne Komendy Powiatu Wysokie Mazowieckie krypt. „XIII/8” działającej w okresie: 1943-lipiec 1945. W aktach zachował się kwestionariusz osobowy na członka Narodowych Sił Zbrojnych z dn. 10.05.1981 dotyczący Zbigniewa Michalskiego vel Jaszczołta Edwarda. Ww. przystąpił do Polskiej Organizacji Skautowej (POS) w 1940 r., a następnie w roku 1941wstąpił do Polskiego Związku Powstańczego w Warszawie. W 1942 roku w Warszawie ukończył kurs podchorążych w stopniu kaprala. W listopadzie 1942 zapoznany z „Kmicicem” we wsi Jaszczołty i przyjęty na funkcję kuriera. W styczniu 1943 mianowany zastępcą dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych pow. Bielsk Podlaski. Funkcję komendanta powiatu Narodowych Sił Zbrojnych krypt. „XIII/8” w pow. Wysokie Mazowieckie pełnił w okresie: czerwiec 1944-5.10.1944. Opracowanie sporządzono w roku 1981 w Wydz. "C" w Białymstoku. IPN Bi 019/106/3 (2/48).
Kwestionariusze osobowe do "Charakterystyki nr 81" dot. Narodowych Sił Zbrojnych Komendy Okręgu Białystok krypt. „XIII/X”, organizacji działającej w okresie: 1942/1943-lipiec 1945. W aktach zachował się kwestionariusz osobowy na członka Narodowych Sił Zbrojnych z dn. 12.05.1982 dotyczący Zbigniewa Michalskiego - członka konspiracyjnej organizacji Narodowe Siły Zbrojne, w której od 1942 do lutego 1943 pełnił funkcję kuriera. Od lutego 1943 do lipca 1945 pełnił następujące funkcje w strukturach Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowej Organizacji Wojskowej: komendanta powiatu Narodowych Sił Zbrojnych krypt. ”XIII/34” w pow. Bielsk Podlaski, p.o. komendanta powiatu Narodowych Sił Zbrojnych krypt. „XIII/6 w pow. Sokółka, komendanta powiatu Narodowych Sił Zbrojnych krypt. „XIII/8” w pow. Wysokie Mazowieckie, p.o. komendanta powiatu Narodowej Organizacji Wojskowej krypt. „Bałtyk” w pow. Białystok, szefa Sztabu i szefa Wydz. I Komendy Okręgu Narodowej Organizacji Wojskowej krypt. „Cyryl” oraz jednocześnie p.o. drugiego zastępcy szefa Wydz. I i szefa Wydz. II Komendy Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych krypt. „XIII/X w woj. białostockim (grudzień 1944-kwiecień 1945) i p.o. oficera do zleceń specjalnych tej komendy(maj 1945-lipiec 1945). IPN Bi 019/100 (2/44).
Charakterystyka i kwestionariusze osobowe do "Charakterystyki nr 88" dot. Narodowych Sił Zbrojnych Komendy Powiatu Wysokie Mazowieckie krypt. „XIII/8”. W aktach zachował się kwestionariusz osobowy na członka Narodowych Sił Zbrojnych z dn. 10.11.1983 dotyczący Zbigniewa Michalskiego, który pełnił obowiązki komendanta powiatu w okresie: od wyzwolenia 1944 do października 1944. W październiku 1944 mianowany został komendantem pow. Białystok Narodowych Sił Zbrojnych krypt. „XIII/7”. IPN BU 0177/86 (p. 115).
Kwestionariusze osobowe do "Charakterystyki nr 56" dot. Narodowych Sił Zbrojnych Komendy Powiatu Bielsk Podlaski krypt. „XIII/34, XIII/1, X/1”. W aktach zachował się opracowany 5.02.1986 w Wydz. "C" KWMO w Białymstoku kwestionariusz osobowy na członka Narodowych Sił Zbrojnych, wg którego Jaszczołt Edward vel Michalski Zbigniew należał do Narodowych Sił Zbrojnych od roku 1943 (na terenie pow. bielskiego). W organizacji pełnił również funkcje: zastępcy komendanta powiatowego, następnie p.o. komendanta pow. Wysokie Mazowieckie, a od stycznia do maja 1945 oficera organizacyjnego Komendy Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych. IPN Bi 019/115/3 (2/53).
Kwestionariusze osobowe do "Charakterystyki nr 57" dot. organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe Komendy Powiatu Bielsk Podlaski krypt. „Burza” działającej w okresie: kwiecień 1945-1956. W aktach zachował się kwestionariusz osobowy na członka Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z dn. 5.02.1986 dotyczący Zbigniewa Michalskiego ps. „Skiba”, „Pilar”, który w okresie: czerwiec 1945-1946 na terenie pow. bielskiego należał do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W ostatnim okresie pełnił funkcję oficera dyspozycyjnego z ramienia okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na pow. bielski. Kwestionariusz opracowano w Wydz. "C" KWMO w Białymstoku. IPN Bi 019/118/4 (2/56).
.