Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-06-2021 09:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bolesław Jan
Nazwisko: Olejnik
Miejsce urodzenia: Wola Kleszczowa
Data urodzenia: 04-05-1940
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Internowany w okresie stanu wojennego, jako powód podano, że „podżega do bezprawnych strajków, lży i znieważa organa państwowe i polityczne PRL” Internowanie uchylono 18.11.1982. IPN Po 080/52/7 (7/10), IPN Gd 162/257 (257/11/82).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Bolesław Olejnik był aktywnym działaczem b. NSZZ „Solidarność”. Zakończono z powodu zaprzestania wrogiej działalności. Materiały o sygn. 486/II zniszczono za prot. nr 4/90 z 08.01.1990. Materiały o sygn. 486/II zniszczono w 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.