Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bernard
Nazwisko: Faszcza
Miejsce urodzenia: Bargłówka
Data urodzenia: 17-02-1962
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Konspiratorzy” nr rejestr Ol 13412 prowadzona w okresie od 01.04.1982 do 04.12.1985 przez Wydz. III KWMO/WUSW Olsztyn na studentów Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w związku z tym, że próbowali oni utworzyć na uczelni oddział nielegalnej organizacji pn. „Ogólnopolski Komitet Obrony”. Celem prowadzenia sprawy było „rozpoznanie stopnia zagrożenia z jednoczesnym potwierdzeniem informacji”. Centrala nielegalnej organizacji mieściła się Gdańsku, a jej działanie było ukierunkowane na przygotowanie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej obalającej istniejący porządek społeczno-polityczny kraju. Wg informacji uzyskanych przez SB przygotowana do utworzenia wyżej wymienionej organizacji polegały na opracowywaniu struktury, przygotowywaniu propozycji punktów kontaktowych, punktów lokali konspiracyjnych oraz utworzenia listy ewentualnych członków organizacji. Struktury olsztyńskiego oddziału organizacji „Ogólnopolski Komitet Obrony” powstały na dwóch wydziałach Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie tj.: Rolniczym i Zootechnicznym. Bernard Faszcza został zarejestrowany do sprawy dn. 20.05.1982 pod nr rej. Ol 13653 jako jeden z członków organizacji „Ogólnopolski Komitet Obrony” na Wydz. Zootechnicznym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Materiały o sygn. 12812/II zostały zniszczone w roku 1989. Zachował się mikrofilm. IPN Bi 0089/2584 (12812/2) mikrofilm.
Sprawa Obiektowa krypt. "Uczelnia R" nr rej. Ol 4452, prowadzona w okresie 27.10.1970-16.01.1990 przez Wydz. III/ Wydz. Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa KWMO/WUSW w Olsztynie w celu operacyjnej ochrony Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W aktach znajdują się dokumenty dotyczące Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Konspiratorzy" nr rejestr. Ol 13412 prowadzonej m.in. na Bernarda Faszczę – studenta Wydz. Zootechnicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, który wyraził zgodę na współuczestnictwo w olsztyńskim oddziale "Ogólnopolskiego Komitetu Obrony" organizowanym przez studentów Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Sprawę krypt. „Konspiratorzy” zakończono w związku z „zaniechaniem wrogiej działalności” przez studentów Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. IPN Bi 065/4/14 (767/IV).
.